Sesja warsztatowa – I tura

40.00 60.00 

Wyczyść

Opis

“Czym żywisz swój umysł? – potęga myśli w realizacji celów dietetycznych”
mgr Alicja Rasmus

To w jaki sposób o sobie myślimy warunkuje nasz sposób działania i realizacji założonych planów. Warsztat  wykorzystuje  techniki treningu mentalnego  dla wypracowania myślenia służącego osiąganiu postawionych celów.  Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję pracować nad budowaniem indywidualnej strategii sukcesu.

Uwagi: Czas trwania warsztatu to 1,5 h.

“Dlaczego tak trudno przestrzegać zaleceń dietetycznych i co z tym zrobić?”
dr Paweł Rasmus

Praca z pacjentem nieprzestrzegającym bądź odmawiającym zaleceń dietetycznych może być dla specjalisty frustrująca. Warto znać narzędzia oddziaływania psychologicznego w celu podniesienia skuteczności wsparcia, komunikacji i motywacji pacjentów. Działanie takie może być utrudnione m. in. z powodu różnych chorób i zaburzeń psychicznych, a także źle regulowanych procesów wolicjonalnych oraz słabo wykształconego poczucia zrozumiałości, zaradności i sumienności w procesie leczenia. Warsztat ma na celu wykształcenie umiejętności korzystania z psychologicznej wiedzy w praktyce dietetyka na etapie diagnozowania, wytyczania zaleceń dietetycznych i kontroli postępów.

Uwagi: Czas trwania warsztatu to 1,5 h.

“Myślę, mówię, jem – rola narracji i metafory w procesie zmiany nawyków żywieniowych”
Marta Pawłowska MBA

Każdy człowiek ma swoją narrację – w której jak w lustrze widać jego obraz samego siebie, świata i wartości. Każdy z nas snuje o sobie opowieść, używając pojęć oddających właśnie to, co o sobie myśli i co w tym myśleniu „nie działa”. Także w obszarze jedzenia – gdy stosujemy określenia ujawniające strach przed jedzeniem, lekceważenie jedzenia, skłonności do pochłaniania dużych ilości jedzenia na pocieszenie czy uciszenie trudnych myśli i emocji. Myśli te możemy usłyszeć w opowieści pacjenta, ważne by uważnie i życzliwie słuchać – by usłyszeć i móc zrozumieć, skuteczniej pomagając pokonać bariery w zmianie nawyków żywieniowych, samemu lub z pomocą innych specjalistów.
Jak słuchać by usłyszeć? Na co w narracji pacjenta zwrócić szczególną uwagę?
Zapraszam, porozmawiajmy 🙂