Sesja warsztatowa – II tura

150.00 

Wyczyść

Opis

“Nieznane oblicza zaburzeń odżywiania”
mgr Maria Sobieszek

Zagadnienia poruszone podczas spotkania:
1. Motywy podejmowania diety wegańskiej i wegetariańskiej przez osoby zmagające się z zaburzeniami odżywiania. Rola dietetyka w dostosowaniu terapii dietetycznej.
Studium przypadku.
2. Zaburzenia odżywiania objawiające się nadmierną masą ciała.
Jak rozpoznać zaburzenia odżywiania u osoby zgłaszającej się z powodu nadwagi lub otyłości?
Jak ją wesprzeć? Jak dostosować terapię dietetyczną?
Studium przypadku.
3. Prowadzenie edukacji żywieniowej wśród osób cierpiących na zaburzenia odżywiania.

 

Emocjonalne jedzenie wieku dziecięcego i młodzieńczego – (neofobia żywieniowa, niejadki, dzieci z nadwagą, otyłością)
mgr Małgorzata Talaga-Duma

Gdy dziecko nie chce jeść lub spożywa nadmierne ilości jedzenia nie możemy tylko patrzeć na to, co znajduje się na talerzu. Kluczowe znaczenie ma również, to, aby uwzględnić emocje dziecka, zmianę preferencji żywieniowych związanych a etapem rozwoju, wpływ najbliższego otoczenia. Przykładowo dla wielu rodziców jedzenie jest stałym elementem w systemie kar i nagród. Przekupywanie za pomocą słodyczy, nagradzanie za drobne sukcesy lub wręcz przeciwnie karania np. brakiem deseru, jest coraz częstszą metodą stosowaną w ramach przyjętej rodzicielskiej strategii wychowawczej.
Podczas szkolenia omówimy m.in. relacje zachodzące między doświadczaniem emocji, ich regulacją a zachowaniami żywieniowymi, przeanalizujemy jak zmieniają się preferencje żywieniowe dzieci wraz z etapem rozwoju, jak styl wychowawczy rodzica wobec dziecka, doświadczenia wcześniejszych lat wpływają na zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży w kolejnych latach oraz na czym polega emocjonalne jedzenie u dzieci.
Praktyczne porady psychologów i dietetyków pomagające rodzicom i dzieciom przetrwać pory posiłków lub uregulować nadmierne objadania oraz książki pomagające dzieciom radzić sobie z emocjami… to wszystko czeka na uczestników szkolenia.

“Racjonalne podejście do zdrowego jedzenia”
dr Hanna Stolińska

Warsztat podzielony jest na część teoretyczną (wykładową), gdzie poruszonym zakresem tematycznym zdrowe podejście do zdrowego żywienia, mity żywieniowe utrudniające zachowanie zdrowego rozsądku oraz część praktyczną (warsztatową) – praca grupowa, dyskusja.
Ø Praca nad opisami przypadków pacjentów- ustalenie wskazówek żywieniowych oraz dotyczących radzenia sobie w konkretnych sytuacjach problematycznych związanych z żywieniem – praca grupowa
Ø Praktyczne aspekty pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne odżywianie) – dyskusja

 

“Racjonalna Terapia Zachowania” w praktyce dietetyka
mgr Marlena Justyna

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) to poznawczo-behawioralna metoda samopomocy, która zakłada, że przyczyną negatywnych odczuć i niekorzystnych działań nie są fakty, ale ich błędne interpretacje. Aby pozbyć się przykrych emocji i myśli oraz wypracować zdrowe zachowania, należy przeanalizować osobiste przekonania i zamienić je na takie, które nam służą.
RTZ świetnie sprawdzi się u osób, które zajadają trudne emocje, ponieważ pozwala samodzielnie i szybko poprawić samopoczucie. Pomaga również racjonalnie i bez stresu podejść do zmiany zachowań żywieniowych.
Podczas warsztatów pokażę jak sprawdzać, czy nasze przekonania są racjonalne (zdrowe) z wykorzystaniem Pięciu Zasad Racjonalnego Myślenia. Opowiem o pułapkach umysłu, które są przyczyną jedzenie pod wpływem emocji oraz pokażę jak sobie z nimi radzić. Pokażę również jak w prosty sposób samodzielnie poprawiać samopoczucie i wprowadzać korzystne zmiany w swoim zachowaniu (stosując Racjonalną Samo-Analizę – RSA).

 

Dialog motywujący jako technika pracy z pacjentem pod opieką dietetyka i innych specjalistów.

dr n. med. Paweł Rasmus

Dialog Motywujący (DM) (ang. Motivational Interviewing-MI) jest narzędziem o znacznej skuteczności w zakresie motywowania do zmiany zachowań. Jego twórcami są William R. Miller i Stephen Rollnick. DM jest formą komunikacji, która pomaga w pokonaniu ambiwalencji i oporu, utrudniających wielu ludziom podjęcie pożądanych i istotnych dla nich zmian w życiu. Jego istotą jest empatia, współpraca oraz budowanie u pacjenta poczucia autonomii i adekwatnego przekonania o własnej skuteczności.
DM może stanowić cenne narzędzie w pracy z osobami doświadczającymi chorób dietozależnych. Technika ta opierając się o poszanowanie autonomii pacjenta, ułatwia specjaliście wzbudzenie motywacji u pacjenta do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia.
Większość dostępnych dla dietetyków warsztatów i szkoleń w dużej mierze przygotowuje do postępowania z pacjentem będącym w fazie kryzysu (faza ostra choroby). Znacznie mniej czasu poświęca się fazom stagnacji czy ambiwalencji (faza chroniczna choroby). Specjaliści zazwyczaj nabywają umiejętności komunikacji zorientowanej na przekonanie pacjenta o konieczności do podejmowania zmian, jednak takie podejście nie zawsze może gwarantować powodzenie w kontroli zdrowia.
Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę na temat roli DM jako techniki pracy z pacjentem, a także będą mieli okazję do jego praktycznego zastosowania.