Sesja warsztatowa – II tura

40.00 50.00 

Wyczyść

Opis

“Zaburzenia jedzenia wśród osób aktywnych fizycznie”
mgr Agnieszka Falborska

Warsztat skupiony jest wokół zaburzeń jedzenia i powiązanych z nimi implikacji zdrowotnych charakterystycznych dla osób aktywnych fizycznie. Uczestnicy poznają najczęstsze problemy tej grupy, nauczą się rozpoznawać niepokojące sygnały (m.in. na podstawie badań laboratoryjnych), przeprowadzą analizę przypadku, a także uzyskają przydatne narzędzia do pracy z pacjentami. Warsztat przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem dyskusji, metod aktywizujących oraz pracy indywidualnej oraz grupowej. Dedykowany przede wszystkim specjalistom pracującym z osobami aktywnymi fizycznie, ale również wszystkim zainteresowanym tym tematem.

 

“Dietoterapia w zaburzeniach odżywiania”
mgr Maria Sobieszek

Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne, oparte na doświadczeniu, wskazówki  pomocne w prowadzeniu dietoterapii u osób cierpiących na zaburzenia odżywiania.

Poruszone zostaną kwestie związane z przekonaniami żywieniowymi, holistycznym podejściem do pacjenta, somatycznymi powikłaniami zaburzeń odżywiania i skutecznymi sposobami wprowadzania indywidualnej dietetoterapii. Słuchacze zdobędą informacje dotyczące przeprowadzania wywiadu dietetycznego, dobierania formy pracy oraz współpracy w zespole specjalistów.

Poruszone zostanie także temat stosowania diety wegetariańskiej przez osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania.

“Myślę, mówię, jem – rola narracji i metafory w procesie zmiany nawyków żywieniowych”
Marta Pawłowska MBA

Każdy człowiek ma swoją narrację – w której jak w lustrze widać jego obraz samego siebie, świata i wartości. Każdy z nas snuje o sobie opowieść, używając pojęć oddających właśnie to, co o sobie myśli i co w tym myśleniu „nie działa”. Także w obszarze jedzenia – gdy stosujemy określenia ujawniające strach przed jedzeniem, lekceważenie jedzenia, skłonności do pochłaniania dużych ilości jedzenia na pocieszenie czy uciszenie trudnych myśli i emocji. Myśli te możemy usłyszeć w opowieści pacjenta, ważne by uważnie i życzliwie słuchać – by usłyszeć i móc zrozumieć, skuteczniej pomagając pokonać bariery w zmianie nawyków żywieniowych, samemu lub z pomocą innych specjalistów.
Jak słuchać by usłyszeć? Na co w narracji pacjenta zwrócić szczególną uwagę?
Zapraszam, porozmawiajmy 🙂