W obliczu zagrożenia epidemiologicznego pragnę podkreślić, że zdrowie wszystkich Uczestników Konferencji jest dla nas najważniejsze. Z rozwagą podchodzimy do wszystkich napływających informacji ze szczególnym nakierowaniem na troskę o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia.
W czasie rzeczywistym monitorujemy komunikaty napływające z WHO, GIS i Sanepidu w sprawie koronawirusa. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia nie należy ulegać niepotrzebnej panice i nie ma przeciwwskazań dla organizacji takich wydarzeń, jak nasze (do 500 osób).
Mając na uwadze napływające do nas zapytania dot. aktualności wydarzenia – zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by nasze doroczne spotkanie odbyło się w wyznaczonym terminie i było bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich Gości. Szczególną uwagę będziemy przykładać do zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych, bowiem profilaktyka jest najlepszym zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem wirusów. Jednocześnie przestrzegamy, by wszystkie osoby, które będą wykazywały objawy chorobowe, nie brały udziału w jakichkolwiek spotkaniach masowych.
W razie jakichkolwiek zmian, będziemy Państwa odpowiednio wcześniej informować.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Michał Sienkiewicz