pełny Program już niebawem

23.03-24.03.2019

Nowości podczas dnia wykładowego

W pierwszym dniu konferencji, oprócz paneli wykładowych, zaplanowaliśmy sesję posterową oraz sesję wykładową. Jeśli prowadzisz ciekawe badania i chcesz się pochwalić wynikami – nie ma na co czekać!  Można prezentować zarówno prace badawcze, jak i przeglądowe 🙂

Prosimy zgłaszać prace oparte na EBM (evidence-base medicine).

Zgłoszenia, w formie abstraktu wystąpienia, bądź opisu badań (w przypadku sesji posterowej), można nadsyłać do 9 grudnia 2018 roku włącznie!

Ogłoszenie wyników – 17 grudnia 2018 roku.

Sesja wykładowa

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 8 osób, które wygłoszą 15-minutowe wykłady. Publiczność wraz z Jury będą miały za zadanie wybrać najlepsze wystąpienia. Dla dwóch pierwszych osób przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody!

I miejsce –  Nagroda Główna w wys. 500 zł za najciekawsze wystąpienie, certyfikat i inne upominki od Sponsorów,

 II miejsce – Nagroda w wys. 250 zł, certyfikat i inne upominki od Sponsorów.

Dla każdego Uczestnika został przewidziany certyfikat i skromny upominek.

Sesja posterowa

Plakaty naukowe będą oceniane przez Jury pierwszego dnia konferencji, podczas przerwy kawowej.

Najlepsze postery zostaną nagrodzone ciekawymi nagrodami!

Dla każdego Uczestnika został przewidziany certyfikat i skromny upominek.

oddziaływanie pokarmów na mózg i psychikę
psychodietetyka, psychologia, diet coaching
działanie substancji na OUN

Jakie są koszta udziału?

Samo zgłoszenie jest bezpłatne.

Wpłaty następują dopiero po zakwalifikowaniu.

Czynny udział w sesji posterowej – 200 zł (wejściówka na konferencję jest wliczona w cenę!)           Czynny udział w sesji wykładowej – 250 zł (wejściówka na konferencję jest wliczona w cenę!)

Zgłoszenia i zapytania:

Adres zgłoszeniowy
numer telefonu
+48 537908577