PROGRAM
VIII OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI pad

20 – 21.04.2024 r.

 

 

20.04.2024 r.

Istnieje możliwość dołączenia do konferencji w dowolnym czasie. Jako jedyni w Polsce Organizatorzy konferencji dietetycznej umożliwiamy także dostęp pokonferencyjny przez aż powyżej pół roku!

9:00-9:10
Rozpoczęcie konferencji

9:10-10:10
Wybiórczość pokarmowa a rodzinne środowisko żywieniowe
dr n. med. Agata Dutkiewicz

10:10-11:10
Wirtualna rzeczywistość a zaburzenia odżywiania: Jaki wpływ na zdrowie psychiczne młodych osób mają media społecznościowe?
mgr Anna Wojtkowska

11:10-11:45
Przerwa kawowa

11:45-14:15
Niebawem więcej informacji

14:15-15:15
Przerwa obiadowa

15:15-16:15
Wpływ wybranych modeli dietetycznych na występowanie i przebieg zaburzeń odżywiania
dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

16:15-17:15
Niebawem więcej informacji

17:15-17:45
DYSKUSJA

17:45-17:50
ZAKOŃCZENIE DNIA PIERWSZEGO

Program II dnia wykładowego

II dzień – 21.04.2024 r.

9:05-10:05

Komunikacja w rodzinie specjalisty: Jak rozmawiać z bliskimi o zmianie nawyków?

mgr Maria Sobieszek

10:05-11:05

Życie zawodowe bez wypalenia: Praktyczna perspektywa dla specjalistów
mgr Daria Gradziuk

11:05-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-12:30

Rola mikrobioty jelitowej w kontekście zaburzeń lękowych i stresu
prof. dr hab. n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka

12:30-13:30

NIEBAWEM WIĘCEJ INFORMACJI

13:30-14:15 PRZERWA OBIADOWA

14:15-15:00

 Niebawem więcej informacji

15:00-16:00

Jakie sposoby motywowania i wspierania pacjenta w zmianie nawyków są rzeczywiście skuteczne?

dr Anna Januszewicz

16:00-17:00

Jakich pacjentów obawiają się dietetycy? Skuteczna komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
mgr Marta Boczkowska

17:00-18:15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI ORAZ TEST PSYCHODIETETYCZNY (OSOBY, KTÓRE NAJLEPIEJ ZDADZĄ TEST OTRZYMAJĄ CIEKAWE NAGRODY!)