PROGRAM 
V OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI pad

23-24.10.2021

 

Motywem przewodnim V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Psychika a Dietetyka będą zaburzenia odżywiania. 
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE.

PREREJESTRACJA STARTUJE JUŻ 1 CZERWCA 2021 ROKU. 

 

23.10.2021 r.

Uczestnik może dołączyć w każdej chwili trwania konferencji

9:05-9:20
Rozpoczęcie konferencji

MODUŁ NEUROFIZJOLOGICZNY

9:20-10:20
TEMAT JUŻ NIEBAWEM!
dr Michał Feldman

10:20-11:20
Przerwa kawowa

SESJA PRAC WŁASNYCH

11:30-11:45
Rola social mediów w budowaniu świadomości swojego ciała
Jacqueline Rowiecka

11:45-12:00
Wpływ żywienia na prewencję i przebieg chorób neurodegeneracyjnych
Izabela Jabłońska

12:00-12:15
Zależność między poczuciem samotności a sposobem odżywiania wśród studentów warszawskich uczelni wyższych
Magdalena Irmińska

12:15-12:30
Psychologiczne aspekty operacji bariatrycznych
Dagmara Woźniak

12:30-12:40
Czynniki psychospołeczne u kobiet z nadmierną masą ciała o różnym poczuciu własnej skuteczności i poziomie neurotyczności
Maciej Ręgwelski

12:40-12:50
Zaburzenia odżywiania u kobiet w ciąży i okresie okołoporodowym
Kamila Sroka

12:50-13:00
Wpływ stresu psychicznego na występowanie psychosomatycznej formy zespołu jelita drażliwego
Aleksandra Kłosowicz

13:00-13:10
Interakcja aktywizacji behawioralnej i behawioralnego hamowania (BIS/BAS) oraz doświadczenie dziecięcej traumy jako predyktor nasilenia zaburzeń odżywiania
Karolina Kulmińska

13:10-13:35
DYSKUSJA

13:35-14:05
Przerwa obiadowa

MODUŁ MIKROBIOTYCZNY

14:05-15:05

Mikrobiota jelitowa w przebiegu jadłowstrętu psychicznego
dr n. med. ELŻBIETA KOZŁOWSKA

15:05-15:55

Probiotykoterapia a zaburzenia odżywiania
prof. dr hab. n. med. EWA STACHOWSKA 

MODUŁ PSYCHOLOGICZNY

15:55-16:45
Interwencje psychodietetyczne w zaburzeniach odżywiania
dr Anna JANUSZEWICZ

16:45-17:30
Poznawcze i emocjonalne mechanizmy restrykcyjnego jedzenia w przebiegu zaburzeń odżywiania
dr n. med. Agata DUTKIEWICZ

17:30-17:45
Rozdanie nagród i certyfikatów

17:45-18:15
TEST PSYCHODIETETYCZNY (OSOBY, KTÓRE NAJLEPIEJ ZDADZĄ TEST OTRZYMAJĄ CIEKAWE NAGRODY!)

Program II dnia wykładowego

II dzień – 24.10.2021 r.

9:05-9:55

Dietoterapia i autonomiczne decyzje żywieniowe pacjentów zmagających się z anoreksją
mgr MARIA SOBIESZEK

9:55-10:45
Lęk przed przytyciem u pacjentów z anoreksją – techniki pracy psychodietetycznej
mgr Monika KROENKE

10:45-11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00-11:50
Uzależnienie od pożywienia (FA) a zespół z napadami objadania się (BED) – różnicowanie w diagnostyce i terapii 

dr hab. n. med. Monika BĄK-SOSNOWSKA 

11:50-12:45
Interwencje psychodietetyczne w zakresie regulacji emocji u osób z zaburzeniem z napadami objadania się (BED)
mgr Marlena LEWANDOWSKA

12:45-13:35
Jak pracować z pacjentem cierpiącym na kompulsywne objadanie się?
mgr Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk

13:35-14:00 PRZERWA OBIADOWA

14:00-14:50
NIEBAWEM WIĘCEJ INFORMACJI

14:50-15:45
“(Nie)karmiąca relacja – czyli wpływ relacji z matką na relacje z jedzeniem”
mgr ELŻBIETA LANGE

15:45-16:35
„Musisz schudnąć” czyli język bólu kontra język korzyści. Jak używać zdrowej semantyki by wspierać pacjenta z zaburzeniami odżywiania lub otyłością.

mgr MARTA BOCZKOWSKA

16:35-16:45

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI