Sesja wykładowa – 19.05.2018 r.

7:15-9:00
Rejestracja uczestników

9:00-9:15
Oficjalne rozpoczęcie konferencji

9:15-10:00
mgr inż. Urszula Mijakoska
– “Diet Coaching – nowatorskie narzędzie motywacyjne”

10:00-10:45
dr n. med. Paweł Rasmus
– “Diet Coaching w oparciu o metodologię Points of You”
10:45-11:15
Przerwa kawowa
11:15-12:00
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
– “Nutriepigenetyka w świecie stresu i emocji”
12:00-12:45
dr inż. Łukasz Kowalski
– “Wpływ niskiej dostępności energii i stresu psychicznego na gospodarkę hormonalną kobiet aktywnych”

12:45-13:30
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz i lek. Katarzyna Pałka-Szafraniec
– “Zaburzenia odżywiania w praktyce psychiatrycznej, z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych”

13:30-14:00
mgr Karolina Karabin
– “Rola przepuszczalności bariery jelitowej i antygenów pokarmowych w zaburzeniach psychicznych”
14:00-15:00
Przerwa obiadowa
15:00-15:45
dr n. med. Angelika Kargulewicz
– “Wpływ diety na psychikę pacjentów z chorobą Huntingtona”
15:45-16:30
lek. Justyna Jasionowska i lek. Maria Filip
– “Dieta w zaburzeniach depresyjnych”

16:30-17:15
prof. nadzw. dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy
– “Rola wybranych składników diety w syntezie neuroprzekaźników”

17:15-17:30
Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Sesja warsztatowa – 20.05.2018 r.

dr n. med. Paweł Rasmus
– “Wykorzystanie metodologii Points of You w pracy z klientem”

mgr Alicja Rasmus
– “Praca nad motywacją do podjęcia i utrzymania diety z wykorzystaniem narzędzi Points of You”

mgr Maria Sobieszek
– “Projektowanie indywidualnej drogi leczenia dla pacjenta cierpiącego na zaburzenia odżywiania”
mgr Justyna Domanowska-Kaczmarek
– “Miejsce psychoterapii w leczeniu otyłości”
mgr Anna Szostak
– “Jadki – praca z dzieckiem z nadwagą i jedzącym wybiórczo”
– “Dziecko u dietetyka – praktyczne zastosowanie elementów terapii poznawczo-behawioralnych w pracy z rodziną”
mgr Elżbieta Lange
– “Emocje na talerzu czyli wpływ emocji na dietę”
mgr Monika Ciesielska
– “Hipermotywacja – jak nie motywować (się) do zmiany”