PROGRAM
VIII OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI pad

19 – 21.04.2024 r.

Konferencja odbywa się na platformie Clickmeeting. Jeśli jesteś zarejestrowana/y, sprawdź swój adres rejestracyjny (i ewentualnie folder SPAM). W przypadku problemów z dołączeniem zapraszamy do kontaktu na: kontakt@eletive.pl 

 

 

19.04.2024 r.

17:00-18:00
PROLOG KONFERENCJI
Jak skutecznie poprawić koncentrację: Odkryj tajemnice efektywnej pracy i nauki!
Dorota Filipiuk 

 

 

20.04.2024 r.

Istnieje możliwość dołączenia do konferencji w dowolnym czasie. Jako jedyni w Polsce Organizatorzy konferencji dietetycznej umożliwiamy także dostęp pokonferencyjny przez aż powyżej pół roku!

9:00-9:10
Rozpoczęcie konferencji

9:10-10:10
Wybiórczość pokarmowa a rodzinne środowisko żywieniowe
dr n. med. Agata Dutkiewicz

10:10-11:10
Wirtualna rzeczywistość a zaburzenia odżywiania: Jaki wpływ na zdrowie psychiczne młodych osób mają media społecznościowe?
mgr Anna Wojtkowska

11:10-11:45
Przerwa kawowa

11:45-12:15
Rozpowszechnienie jedzenia pod wpływem emocji wśród polskich użytkowników mediów społecznościowych
S. Piotrowicz, G. Samek, A. Szulc, J. Dardzińska, E. Wernio, S. Małgorzewicz

12:15-12:45
Operacja bariatryczna – klucz do polepszenia jakości życia czy zwiększone ryzyko zaburzeń odżywiania?
Magdalena Drzewiecka, Katarzyna Mróz, mgr Olga Poźniak

12:45-13:15 
Wpływ cukrzycy typu II na zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym [przegląd]
Aleksandra Kłosowicz

13:15-13:45
Wpływ suplementacji probiotykiem o właściwościach przeciwzapalnych na funkcjonowanie poznawcze osób starszych: moderująca rola wzorca żywieniowego i mikrobioty jelitowej – badanie randomizowane z próbą kontrolną – protokół badania 
Maria Kossowska, Aneta Brzezicka

13:45-14:15 (Temat poza konkursem sesji prac własnych)
Rola mikrobioty jelitowej u pacjentów z zaburzoną relacją z jedzeniem zmagających się z objawami zespołu chronicznego zmęczenia
dr Joanna Jurek

14:15-15:00
Przerwa obiadowa

15:00-16:00
Rutyny życiowe a zdrowie mózgu – rola diety, ruchu, snu
dr Joanna Wojsiat

16:00-17:00
Wpływ wybranych modeli dietetycznych na występowanie i przebieg zaburzeń odżywiania
dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

17:00-17:30
DYSKUSJA

17:30-17:40
ZAKOŃCZENIE DNIA PIERWSZEGO


Program II dnia wykładowego

II dzień – 21.04.2024 r.

9:05-10:05

Komunikacja w rodzinie specjalisty: Jak rozmawiać z bliskimi o zmianie nawyków?

mgr Maria Sobieszek

10:05-11:05

Życie zawodowe bez wypalenia: Praktyczna perspektywa dla specjalistów
mgr Daria Gradziuk

11:05-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-12:30 (Wykład sponsorowany przez Partnera Wydarzenia – Sanprobi)

Rola mikrobioty jelitowej w kontekście zaburzeń lękowych i stresu
prof. dr hab. n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka

12:30-13:30

Jakich pacjentów obawiają się dietetycy? Skuteczna komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
spec. psychologii klinicznej Marta Boczkowska 

13:30-14:15 PRZERWA OBIADOWA

14:15-15:15

Jakie sposoby motywowania i wspierania pacjenta w zmianie nawyków są rzeczywiście skuteczne?

dr Anna Januszewicz

15:15-16:15

Interwencje medycyny stylu życia w zespole metabolicznym
lek. Alicja Baska

16:15-17:15

Od oporu do działania: Jak pracować z pacjentem przejawiającym opór
dr Patrycja Kłósek-Bzowska

 

17:15-18:15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI ORAZ TEST PSYCHODIETETYCZNY (OSOBY, KTÓRE NAJLEPIEJ ZDADZĄ TEST OTRZYMAJĄ NAGRODY KSIĄŻKOWE!)