PROGRAM

KONFERENCJI pad

23.03-24.03.2019

  

Dzień wykładowy – 23.03.2019 r. 

7:15-9:00
Rejestracja uczestników

9:00-9:10
Oficjalne rozpoczęcie konferencji

9:10-9:50
– Wpływ niedożywienia, otyłości i alkoholu na gospodarkę hormonalną i proces neurogenezy
dr hab. prof. nadzw. Joanna Śliwowska

9:50-10:30
– Zapobieganie zmianom otępiennym i neurozwyrodnieniowym – znaczenie modyfikacji czynników ryzyka i składników diety
dr hab. prof. nadzw. Grażyna Niewiadomska 

10:30-11:10
– Pułapki motywacji i zmiany nawyków – jak o tym rozmawiać z Pacjentem
Zbigniew Kowalski

11:10-11:45
Przerwa kawowa

11:45-12:00 
– „Kiedy umysł karmi ciało“- o współpracy dwóch specjalistów
 mgr Magdalena Rachubińska

12:00-12:15
– Dieta na dobry nastrój – czy to możliwe?
 Gracjan Różański

12:15-12:30
– Zaburzenia odżywiania w grupie studentów kierunków związanych z żywieniem – realny problem czy marginalne zjawisko?
 Aleksandra Małachowska

12:30-12:45
– Związek żywności wysokoprzetworzonej z zaburzeniami rytmu okołodobowego i funkcjonowaniem układu glimfatycznego
 Martyna Andreew

12:45-13:00
– Analiza związku mutacji w genie kodującym receptor witaminy D z przebiegiem klinicznym i występowaniem dyskinez indukowanych lewodopą u Pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona
 Martyna Kościuszko

13:00-13:15
Dyskusja – przerwa techniczna

13:15-13:30
– Jak sposób rozszerzania diety małego dziecka wpływa na sposób jedzenia i nawyki żywieniowe w późniejszym życiu
mgr Małgorzata Jackowska

13:30-13:45
– Profil krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w stolcu u polskich kobiet z depresją
Anna Gudan

13:45-14:00
– Rola wybranych enterohormonów i adipokin w utrzymywaniu się jadłowstrętu psychicznego i objawów współtowarzyszących: depresji i zaburzeń lękowych
mgr Agata Dutkiewicz

14:00-14:15
– Spersonalizowana probiotykoterapia w modulacji mikrobiomu człowieka, jako element wspomagania leczenia chorób psychicznych
Angelika Gnatkowska

14:15-14:25
Dyskusja – przerwa techniczna

14:25-15:15
Przerwa obiadowa

15:15-16:00
– Oś mózgowo-jelitowa jako punkt uchwytu dla diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych wywołanych przewlekłym stresem
dr Karolina Skonieczna-Żydecka

16:00-16:45
– Przekaźnictwo hormonalne osi mózg-jelita – wpływ czynników żywieniowych
dr n. med. Angelika Kargulewicz

16:45-17:30
Czy mikrobiota jelitowa wpływa na zdrowie psychicznie osób starszych?
prof. dr hab. n. med. Ewa Brzezińska-Błaszczyk

17:30-18:00
– Rozdanie nagród i zakończenie konferencji

Program dnia warsztatowego można znaleźć w zakładce “Rejestracja”.