PROGRAM
VII OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI pad

13-14.05.2023 r.

 

 

13.05.2023 r.

Istnieje możliwość dołączenia do konferencji w dowolnym czasie. Jako jedyni w Polsce Organizatorzy konferencji dietetycznej umożliwiamy także dostęp pokonferencyjny przez aż powyżej pół roku!

9:00-9:05
Rozpoczęcie konferencji

9:05-10:05
Pacjent z ARFID w gabinecie dietetyka
mgr inż. Dorota Szymańska

10:05-11:05
Praktyczne wskazówki w pracy z dziećmi z trudnościami w jedzeniu
mgr Małgorzata Talaga-Duma

11:05-11:30
Przerwa kawowa

11:30-14:15
SESJA PRAC WŁASNYCH – Niebawem umieścimy zakwafikowane tematy

14:15-15:00
Przerwa obiadowa

15:00-15:45

Żywienie i zdrowie psychiczne – co wiemy i co możemy zrobić?
dr n. med. Karolina Krupa-Kotara

15:45-16:45
Stres a kondycja psychiczna – czy żywieniem można wpływać na oś jelitowo-mózgową?
mgr farm. Zofia Winczewska

16:45-17:45
W labiryncie głodującego mózgu
mgr Monika Kroenke

17:45-17:50
ZAKOŃCZENIE DNIA PIERWSZEGO

Program II dnia wykładowego

II dzień – 14.05.2023 r.

9:05-10:05

Praktyczne metody pracy z pacjentem z jadłowstrętem psychicznym
dr n. med. Agata Dutkiewicz

10:05-11:05

Pułapki anoreksji – powikłania metaboliczne i perspektywy
mgr Justyna Płoskonka

11:05-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-12:30

Wsparcie psychodietetyczne osób zmagających się z kompulsywnym objadaniem się i jedzeniem emocjonalnym
mgr Maria Sobieszek

12:30-13:30

Czy samokontrola zachowań żywieniowych zawsze psuje relację z jedzeniem?

dr Anna Januszewicz

13:30-14:15 PRZERWA OBIADOWA

14:15-15:00

Praktyczny warsztat psychodietetyka
dr n. o zdr. Patrycja Kłósek

15:00-16:00

Jak radzić sobie z emocjami związanymi z jedzeniem? – techniki pracy w gabinecie specjalisty

mgr Aleksandra Ulatowska

16:00-17:00

Jak komunikować się ze społeczeństwem, które po pandemii straciło kontrolę nad procesem jedzenia?
mgr Marta Boczkowska

17:00-18:15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI ORAZ TEST PSYCHODIETETYCZNY (OSOBY, KTÓRE NAJLEPIEJ ZDADZĄ TEST OTRZYMAJĄ CIEKAWE NAGRODY!)