PROGRAM
V OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI pad

23-24.10.2021

 

 

 

23.10.2021 r.

Uczestnik może dołączyć w każdej chwili trwania konferencji
9:05-9:20
Rozpoczęcie konferencji
MODUŁ WPROWADZAJĄCY
9:20-10:20
Specyficzne zaburzenia odżywiania – perspektywa lekarza psychiatry
lek. Aneta Michalska
10:20-11:00
Przerwa kawowa
SESJA PRAC WŁASNYCH
11:00-11:15
Czynniki psychospołeczne u kobiet z nadmierną masą ciała o różnym poczuciu własnej skuteczności i poziomie neurotyczności
Maciej Ręgwelski
11:15-11:30
Zaburzenia odżywiania u kobiet w ciąży i okresie okołoporodowym
Kamila Sroka
11:30-11:45
Wpływ stresu psychicznego na występowanie psychosomatycznej formy zespołu jelita drażliwego
Aleksandra Kłosowicz
11:45-12:00
Interakcja aktywizacji behawioralnej i behawioralnego hamowania (BIS/BAS) oraz doświadczenie dziecięcej traumy jako predyktor nasilenia zaburzeń odżywiania
Karolina Kulmińska
12:00-12:20
Rola social mediów w budowaniu świadomości swojego ciała
Jacqueline Rowiecka

12:20-12:40
Wpływ żywienia na prewencję i przebieg chorób neurodegeneracyjnych
Izabela Michońska

12:40-13:00
Zależność między poczuciem samotności a sposobem odżywiania wśród studentów warszawskich uczelni wyższych
Magdalena Irmińska
13:00-13:20
Psychologiczne aspekty operacji bariatrycznych
Dagmara Woźniak
13:20-14:00
Przerwa obiadowa
MODUŁ MIKROBIOTYCZNY

14:00-14:55

Mikrobiota jelitowa w przebiegu jadłowstrętu psychicznego
dr n. med. ELŻBIETA KOZŁOWSKA

14:55-15:50

Probiotykoterapia a zaburzenia odżywiania
prof. dr hab. n. med. EWA STACHOWSKA 
MODUŁ PSYCHOLOGICZNY
15:50-16:45
Poznawcze i emocjonalne mechanizmy restrykcyjnego jedzenia w przebiegu zaburzeń odżywiania
dr n. med. Agata DUTKIEWICZ
16:45-17:35
Interwencje psychodietetyczne w zaburzeniach odżywiania
dr Anna JANUSZEWICZ

17:35
ZAKOŃCZENIE DNIA PIERWSZEGO

Program II dnia wykładowego

II dzień – 24.10.2021 r.

9:05-9:55

Dietoterapia i autonomiczne decyzje żywieniowe pacjentów zmagających się z anoreksją
mgr MARIA SOBIESZEK

9:55-10:45
Lęk przed przytyciem u pacjentów z anoreksją – techniki pracy psychodietetycznej
mgr Monika KROENKE

10:45-11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00-11:50
Uzależnienie od pożywienia (FA) a zespół z napadami objadania się (BED) – różnicowanie w diagnostyce i terapii

dr hab. Monika BĄK-SOSNOWSKA prof. ŚUM

11:50-12:45
Interwencje psychodietetyczne w zakresie regulacji emocji u osób z zaburzeniem z napadami objadania się (BED)
mgr Marlena LEWANDOWSKA

12:45-13:35
Jak pracować z pacjentem cierpiącym na kompulsywne objadanie się?
Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk

13:35-14:00 PRZERWA OBIADOWA

14:00-14:50
Pacjent cierpiący na bulimię w gabinecie psychodietetyka – najczęstsze obawy i pytania
mgr JUSTYNA PŁOSKONKA

14:50-15:45
“(Nie)karmiąca relacja – czyli wpływ relacji z matką na relacje z jedzeniem”
mgr ELŻBIETA LANGE

15:45-16:35
„Musisz schudnąć” czyli język bólu kontra język korzyści. Jak używać zdrowej semantyki by wspierać pacjenta z zaburzeniami odżywiania lub otyłością.

mgr MARTA BOCZKOWSKA

16:35-17:20

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI ORAZ TEST PSYCHODIETETYCZNY (OSOBY, KTÓRE NAJLEPIEJ ZDADZĄ TEST OTRZYMAJĄ CIEKAWE NAGRODY!)