PROGRAM
VI OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI pad

21-22.05.2022 r.

 

 

 

21.05.2022 r.

INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH I KOLEJNYCH PRELEGENTACH BĘDZIE POJAWIAŁA SIĘ CO KILKA DNI!

9:05-9:15
Rozpoczęcie konferencji

MODUŁ WPROWADZAJĄCY

9:15-10:15
Wpływ pandemii na nawyki żywieniowe i styl życia seniorów  
dr n. med. Angelika Kargulewicz

10:15-11:15
Przerwa kawowa

SESJA PRAC WŁASNYCH

11:15-13:15
SESJA PRAC WŁASNYCH – Niebawem umieścimy zakwalfikowane tematy

11:15-11:35
Jedzenie restrykcyjne, emocjonalne i zewnętrzne w grupie dorosłych kobiet i mężczyzn. Rola stylów jedzenia w wyjaśnianiu zachowań żywieniowych
Aleksandra Małachowska, prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz

11:35-11:55
Interwencje żywieniowe u chorych na stwardnienie rozsiane – co nowego?
Izabela Michońska, Magdalena Zielińska

11:55-12:15
Catering dietetyczny dla seniora?
Jacqueline Rowiecka 

12:15-12:35
Ocena funkcji poznawczych pacjentów onkologicznych kwalifikowanych do żywienia dojelitowego z wykorzystaniem Testu Rysowania Zegara i skali ACE III
Elwira Gliwska, Marta Miklewska, Jacek Sobocki, Adrian Szczepański, Zuzanna Zaczek

12:35-12:55
Rola składników pokarmowych diety w prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego
Beata Zagórska

12:55-13:15
DYSKUSJA

13:15-14:00
Przerwa obiadowa

MODUŁ BIOCHEMICZNY

14:00-14:50

Starzenie się a nieswoiste choroby zapalne jelit
mgr Michał Sienkiewicz

14:50-15:40

Nutrigenetyka w kontekście starzenia się
mgr Agata Binienda

MODUŁ DIETA A STARZENIE SIĘ

15:50-16:40
Pomyślne uwarunkowania starzenia się
mgr Joanna Łazorczyk

16:45-17:35
Starzenie się OUN – czy dieta ma wpływ?
mgr Ewa Olechno

17:35-18:00
DYSKUSJA + ZAKOŃCZENIE DNIA PIERWSZEGO

Program II dnia wykładowego

II dzień – 22.10.2022 r.

9:00-9:55

Wykorzystanie psychologicznych technik zmiany zachowania w procesie zmiany nawyków żywieniowych

dr Anna Januszewicz

9:55-10:55

Wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia seniorów
dr n. o zdr. Joanna Smarkusz-Zarzecka

10:55-11:15 PRZERWA KAWOWA

11:15-12:15

Edukacja żywieniowa osób starszych
mgr Maria Sobieszek

12:15-13:15

Terapie grupowe w kontekście edukacji żywieniowej u osób starszych

mgr Justyna Płoskonka

13:15-14:00 PRZERWA OBIADOWA

14:15-15:15

Kiedy jemy, żeby żyć a kiedy żyjemy, żeby jeść? – doświadczenia klinicysty na podstawie organizacji żywienia pacjentów w wieku senioralnym w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (ZOL).
dr n. med. Paweł Rasmus

15:15-16:15

„Odżywiam się w taki sposób od 60 lat i już nic nie da się zrobić!”. Zmiana przekonań i inne metody terapeutyczne CBT i ACT w psychodietetyce seniorów.

mgr Marta Boczkowska

16:15-16:45

DYSKUSJA

16:45-17:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI ORAZ TEST PSYCHODIETETYCZNY (OSOBY, KTÓRE NAJLEPIEJ ZDADZĄ TEST OTRZYMAJĄ CIEKAWE NAGRODY!)