pełny Program już niebawem

18.04-19.04.2020

Dzień wykładowy

W pierwszym dniu konferencji, oprócz eksperckich paneli wykładowych, zaplanowaliśmy sesję posterową oraz sesję wykładową. Jeśli prowadzisz ciekawe badania i chcesz się pochwalić wynikami – nie ma na co czekać!  Można prezentować zarówno prace badawcze, jak i przeglądowe 🙂

Prosimy zgłaszać tylko prace oparte na EBM (evidence-base medicine).

Zgłoszenia, w formie abstraktu wystąpienia, bądź opisu badań (w przypadku sesji posterowej), można nadsyłać do 15 stycznia 2019 roku włącznie!

Wyniki zostaną ogłoszone 20 stycznia 2019 roku (decyzje zostaną przesłane na Państwa maile). 

Sesja wykładowa

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 5 osób, które wygłoszą 15-minutowe wykłady. Publiczność wraz z Jury będą miały za zadanie wybrać najlepsze wystąpienia. Dla dwóch pierwszych osób przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody!

I miejsce –  Nagroda Główna w wys. 500 zł za najciekawsze wystąpienie, certyfikat i inne upominki od Sponsorów (łączna wartość ok. 3000 zł)

 II miejsce – Nagroda w wys. 250 zł, certyfikat i inne upominki od Sponsorów (łączna wartość ok. 2000 zł)

Dla każdego Uczestnika został przewidziany certyfikat i skromny upominek.

Sesja posterowa

Plakaty naukowe będą oceniane przez Jury pierwszego dnia konferencji, podczas przerwy kawowej.

I miejsce – Nagroda Główna w wys. 400 zł za najciekawszy plakat, certyfikat i inne upominki od Sponsorów – łączna wartość ok. 1500 zł

Najlepsze postery zostaną nagrodzone ciekawymi nagrodami!
Dla każdego Uczestnika został przewidziany certyfikat i skromny upominek.

oddziaływanie pokarmów na mózg i psychikę, nutriepigenetyka
psychodietetyka, psychologia, PSYCHOTERAPIA, Diet coaching
Oddziaływanie środków żywieniowych na OUN

Jakie są koszta udziału?

Samo zgłoszenie jest bezpłatne!

Wpłaty następują dopiero po zakwalifikowaniu.

Czynny udział w sesji posterowej – 400 zł (wejściówka na konferencję jest wliczona w cenę!)           Czynny udział w sesji wykładowej – 500 zł (wejściówka na konferencję jest wliczona w cenę!)

Ceny brutto – już z naliczonym podatkiem 🙂

Zgłoszenia i zapytania:

Adres zgłoszeniowy
numer telefonu
+48 537908577