Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki

Marlena Justyna

e-mail: marlena.justyna@stud.umed.lodz.pl
nr tel: 796 531 713

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Michał Sienkiewicz

e-mail: michal.sienkiewicz@stud.umed.lodz.pl
nr tel: 537 908 577

Współpraca sponsorska

Michał Sienkiewicz

e-mail: michal.sienkiewicz@eletive.pl
nr tel.: 537 908 577

Kontakt medialny

Marlena Justyna

e-mail: marlena.justyna@stud.umed.lodz.pl
nr tel: 796 517 713

SKN Dietetyki

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4

e-mail: marlena.justyna@stud.umed.lodz.pl

eletive sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 31/33 m. 6 91-762 Łódź
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000713766, NIP: 7262668955, REGON: 368868288,
Kapitał zakładowy: 10 000.00

e-mail: kontakt@eletive.pl