Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki – Wiktoria Kaczmarek

e-mail: wiktoria.kaczmarek@stud.umed.lodz.pl

nr tel: 739 452 985

Współpraca sponsorska

Gracjan Różański

e-mail: g.rozanski@eletive.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Michał Sienkiewicz

e-mail: michal.sienkiewicz@stud.umed.lodz.pl

nr tel: 729 676 919

Kontakt medialny

Wiktoria Kaczmarek

e-mail: w.kaczmarek@eletive.pl

nr tel: 739 452 985

SKN Dietetyki

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4

e-mail: wiktoria.kaczmarek@stud.umed.lodz.pl

eletive sp. z o.o.

ul. Lutomierska 158/18, 91-035 Łódź
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000713766, NIP: 7262668955, REGON: 368868288,
Kapitał zakładowy: 10 000.00

e-mail: kontakt@eletive.pl