Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki – Wiktoria Kaczmarek

e-mail: wiktoria.kaczmarek@stud.umed.lodz.pl

nr tel: 739 452 985

Współpraca sponsorska

Julia Bober

e-mail: j.bober@eletive.pl

nr tel.: 739 411 908

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Michał Sienkiewicz

e-mail: michal.sienkiewicz@stud.umed.lodz.pl

nr tel: 729 676 919

Kontakt medialny

Wiktoria Kaczmarek

e-mail: w.kaczmarek@eletive.pl

nr tel: 739 452 985

SKN Dietetyki

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4

e-mail: wiktoria.kaczmarek@stud.umed.lodz.pl

eletive sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 31/33 m. 6 91-762 Łódź
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000713766, NIP: 7262668955, REGON: 368868288,
Kapitał zakładowy: 10 000.00

e-mail: kontakt@eletive.pl