Zapytania ogólne

e-mail: kontakt@eletive.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Michał Sienkiewicz

e-mail: m.sienkiewicz@eletive.pl

nr tel: 729 676 919

Finanse – zapytania dotyczące faktur i umów

Patrycja Szymańska

e-mail: p.szymanska@eletive.pl

eletive sp. z o.o.

ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000713766, NIP: 7262668955, REGON: 368868288,
Kapitał zakładowy: 10 000.00