Polityka prywatności

Eletive sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności naszych usług i gwarantują im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach witryny eletive.pl i jej subdomen: pad.eletive.pl oraz kongres.eletive.pl oraz w jaki sposób eletive sp. z o.o. dba
o ochronę danych osobowych Użytkowników stron, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie świadczenia usług przez eletive sp. z o.o.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
eletive spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Narutowicza 40/1, 
90-135 Łódź
REGON: 368868288

 1. Zasady podstawowe

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy poniższych zasad:

 • nie zbieramy większej liczby informacji, niż jest to konieczne,
 • nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności,
 • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne,
 • nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane
  w niniejszej Polityce Prywatności
 1. Przetwarzanie danych

Administrator danych osobowych gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez serwis w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika informacji w formularzach,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (jeżeli została wyrażona zgoda).

Administrator danych gromadzi dane dobrowolnie podane przez Użytkownika, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniach.

Administrator może także zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Identyfikacja użytkownika i personalizowany dostęp do serwisu oparty jest o pliki cookies (jeżeli zostanie wyrażona zgoda).

 1. Zakres przetwarzania danych

Dane przetwarzamy w zakresie podanym przez Użytkownika w formularzach i sposobie korzystania z serwisu (jeżeli zostanie wyrażona zgoda) oraz w zakresie zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu internetowego. Obejmuje to w szczególności zapewnienie możliwości bezproblemowego przeglądania strony internetowej Użytkownikom.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 1. Cel przetwarzania danych

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza zapisu, w tym w szczególności w celu organizacji danego przedsięwzięcia wskazanego w formularzu oraz w celach marketingowych – jedynie w zakresie działania eletive sp. z o.o. oraz jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika. Dane zbieramy także w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 1. Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji poniżej),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych).

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) – masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

 1. Jak się z nami skontaktować?

W każdym przypadku związanym z danymi osobowymi prosimy o wiadomość mailową na adres:
kontakt@eletive.pl lub pisemnie na adres: eletive sp. z o.o. ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”. Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 22 8607086, www.uodo.gov.pl.

 1. Płatności on-line

Uczestnik dokonujący płatności on-line w serwisie podaje swoje dane, wymagane do obsługi płatności przez operatora płatności on-line. W przypadku wykorzystywania serwisów zewnętrznych do płatności on-line, Administrator nie ma wpływu na ich działanie.

 1. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.