Sesja wykładowa – 19.05.2018 r.

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

lekarz chorób wewnętrznych, neurofizjolog, specjalista zdrowia publicznego

Od 2002 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Główny obszar jej zainteresowań naukowych to medyczne aspekty stresu. Zajmuje się badaniami wpływu stresu na organizm, głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu obniżające odporność organizmu pacjenta i umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób. Jako epidemiolog zajmuje się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem traumy. W licznych wykładach prowadzonych także poza macierzystą uczelnią popularyzuje najnowszy, światowy dorobek badawczy, łącząc go z propozycjami profilaktyki i terapii. Upowszechniając najnowszy dorobek badawczy medycyny zorganizowała, jako pierwsza w polskiej uczelni medycznej, zajęcia fakultatywne z medycznych aspektów stresu dla studentów medycyny. W 2013 roku zainicjowała cykl odbywających się co roku, interdyscyplinarnych konferencji naukowych pt.: „W przestrzeni stresu i lęku”. W trakcie obrad plenarnych tych konferencji naukowcy z różnych krajów, reprezentujący różne dziedziny nauki poszerzają medyczny punkt widzenia na stres, lęk, agresję, traumę i empatię. Prof. Jośko-Ochojska uważa bowiem, że w obliczu współczesnych zagrożeń zdrowia pojedynczego człowieka i całych społeczeństw konieczna jest szeroka, interdyscyplinarna współpraca medycyny z innymi dziedzinami nauki: od fizyki, przez psychologię aż do filozofii.

prof. dr hab. n. med.  Agnieszka Gmitrowicz

specjalista w dziedzinie psychiatrii, suicydolog

Kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej, Kierownik I Katedry Psychiatrii UM w Łodzi, Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji. Specjalista w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, z certyfikatem ukończenia 4-letniego kursu psychoterapii (CM UJ w Krakowie), suicydolog (habilitacja), hipnoterapeuta.

prof. UE we Wrocławiu, dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy

dr hab. inż. nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Prowadzi badania dotyczące: 1) oceny wpływu stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej na tory metaboliczne u ludzi i zwierząt modelowych 2) jakości i bezpieczeństwa żywności 3) oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia i składu ciała ludności: w różnych stanach fizjologicznych, stosującej diety alternatywne, z różnych grup zawodowych 4) wpływu prozdrowotnej edukacji żywieniowej na zmiany zachowań żywieniowych ludności. W latach 2004-2017 pracowała w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie. Obecnie pracuje w Instytucie Chemii i Technologii Żywności Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pełni funkcję profesora wizytującego w The Polish University Abroad in London w Wielkiej Brytanii.

dr n. med. Paweł Rasmus

psycholog, trener, terapeuta

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autor ponad 40 publikacji naukowych, a także promotor prac dyplomowych i magisterskich dotyczących zastosowania psychologii w dietetyce oraz chorobach dietozależnych. Autor i prowadzący najbardziej popularnych fakultetów (m. in. „Psychologiczne narzędzia pracy z pacjentem nieprzestrzegających zaleceń dietetycznych” – sam żartuje, że zna ten problem z autopsji), dydaktyk na kierunku Dietetyka. Należy również do Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trzykrotnie został doceniony przez studentów nagrodą dla najlepszego nauczyciela akademickiego UM w Łodzi. Więcej na www.pawelrasmus.pl.

dr n. med. Angelika Kargulewicz

dietetyk

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II, kierunku Dietetyka. Swoją praktykę zawodową oraz badania do pracy doktorskiej realizowała na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki UMP przez okres 5 lat, prowadząc dietoterapię chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2016. Autorka licznych prac poglądowych i oryginalnych z zakresu dietetyki oraz żywienia człowieka opublikowanych na łamach czasopism polskich, jak i zagranicznych. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na konferencjach lokalnych oraz międzynarodowych. Redaktor prowadząca czasopisma o zdrowym odżywianiu Food Forum. Na co dzień prowadzi zindywidualizowane poradnictwo żywieniowe, a zajęcia praktyczne realizuje w formie warsztatów kulinarnych, na których już od lat edukuje w zakresie technik przygotowywania posiłków.

dr inż. Łukasz Kowalski

Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2017 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w Katedrze Dietetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – badał wpływ żywienia na wrażliwość tkanek na insulinę i leptynę u osób z nadwagą oraz otyłością. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: triada sportsmenek, żywienie a płodność, wpływ rodzaju stosowanej diety i wysiłku fizycznego na redukcję masy ciała, łagodzenie dolegliwości ze strony układu pokarmowego u osób aktywnych fizycznie i zaburzenia odżywienia. Prowadzi wykłady i szkolenia, w tym szkolenie „Żywienie kobiet aktywnych”. Jest autorem publikacji naukowych oraz popularnonaukowych.

lek. Maria Filip

Absolwentka wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Od 2015r. pracownik Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi; lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii; aktualnie w trakcie studiów doktoranckich; asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

lek. Justyna Jasionowska

Od 2013 r. pracownik Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi, lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii; asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, aktualnie w trakcie studiów III stopnia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

lek. Katarzyna Pałka-Szafraniec

lekarz

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest lekarzem w trakcie specjalizacji oraz studiów doktoranckich z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży w Łodzi.

mgr Karolina Karabin

biolog molekularny, diagnosta laboratoryjny

Konsultant naukowy Cambridge Diagnostics. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dotyczącej podłoża genetycznego ostrych białaczek. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej i żywienia oraz prelegentka na konferencjach. Od kilku lat prowadzi również szkolenia dotyczące tematyki nadwrażliwości pokarmowych. Zainteresowana wpływem żywności na procesy molekularne w organizmie.

mgr Urszula Mijakoska

pierwszy Diet Coach w Polsce

Twórca idei i programu Diet Coachingu, autorka polskich książek o tej tematyce. Certyfikowany coach, superwizor coachingu, trener, dietetyk, refleksoterapeuta. Prowadzi Kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu, coaching indywidualny i grupowy. Pomaga w rozwoju kompetencji przywódczych, komunikacyjnych, zarządzania sobą i relacjami. Pracuje w paradygmacie systemowym – podejście to cechuje widzenie osoby w kontekście zespołowym i organizacyjnym. Organizuje warsztaty dla coachów w zakresie coachingu grupowego oraz szkolenia związane z zarządzaniem stresem, emocjami i świadomym odżywianiem się. Jest certyfikowanym refleksoterapeutą twarzy, stóp, dłoni i oczu metodą Lone Sorensen. Specjalizuje się w schorzeniach układu hormonalnego, immunologicznego oraz otyłości. Autorka książek: „Diet Coaching. Poradnik dla wiecznie odchudzających się”, „Diet Coaching. Pierwsza polska książka o świadomym odżywianiu się”, „Stres na detoksie”, „Zupowy detoks”.

Sesja warsztatowa – 20.05.2018 r.

mgr Monika Ciesielska (dr Lifestyle)

dietetyk

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i licznych kursów z zakresu psychodietetyki. Specjalizuje się w pracy z kobietami o zero-jedynkowym podejściu do diety i zaburzonymi relacjami z jedzeniem, których metabolizm i psychika są zszargane licznymi dietami redukcyjnymi. Prowadzi grupę wsparcia w “Pozytywnym odchudzaniu” liczącą 8 tysięcy członków. Lekko o sprawach wagi ciężkiej pisze na blogu www.drlifestyle.pl, który czyta ponad 150 000 osób miesięcznie.

mgr Justyna Domanowska-Kaczmarek

psychoterapeutka, psychodietetetyczka, coach zdrowia

Od 14 lat pracuje z osobami otyłymi w ramach psychoterapii indywidualnej oraz prowadzi warsztaty dla tych pacjentów. W swojej pracy wykorzystuje psychoterapię ericksonowską, poznawczą oraz metody coachingowe.

mgr Elżbieta Lange

psychodietetyk, psychoterapeuta, Diet Coach

W swojej działalności zajmuje się Psychologią Odchudzania i Żywienia, w szczególności wpływem emocji na jedzenie. Absolwentka Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, w trakcie certyfikacji Psychoterapeutycznej w Szkole Psychoterapii Gestalt. Dyplomowany Coach Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyła również szkolenia z zakresu Terapii Systemowej, Psychologii Procesu, Zaburzeń Odżywiania Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Autorka książek „Gdybym tylko schudła…Przestań się  zadręczać. Zacznij żyć i …chudnąć” oraz „Nie t(ł)ucz się dietami”, a także jeden z ekspertów w książce „Dlaczego dzieci jedzą śmieci”. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych, autorka wielu artykułów z zakresu psychologii i rozwoju osobistego.

mgr Kamila Musiał

dietetyk kliniczny

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku dietetyka. Obecnie doktorantka w Zakładzie Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Założycielka i Wiceprezes Towarzystwa Dietetyki Klinicznej. Współorganizatorka projektu ‘Profilaktyka niedożywienia w woj. łódzkim’ prowadzonego przez Towarzystwo Dietetyki Klinicznej. Ukończyła kurs dla Zespołów Żywieniowych prowadzony przez POLSPEN. Odbyła praktyki w Centrum Leczenia Żywieniowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Mikołaja Pirogowa w Łodzi. Uczestniczka licznych konferencji i kongresów naukowych dotyczących żywienia, w szczególności żywienia klinicznego i leczenia żywieniowego.

mgr Alicja Rasmus

trener, coach ICC

Od ponad 10 lat pracuje jako trener, psycholog, Coach International Coaching Community (ICC), konsultant Thomas International. Specjalizuje się w indywidualnych konsultacjach coachingowych w zakresie rozwoju osobistego, motywacji, budowania poczucia własnej wartości i własnej skuteczności. Posiada bogate doświadczenie w coachingu oraz szkoleniach umiejętności miękkich. Ma na koncie ponad 700 indywidualnych konsultacji w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Współpracuje w charakterze doradcy oraz trenera z licznymi fundacjami, a także firmami. Psycholog i trener Politechniki Łódzkiej. Ukończyła szkolenie Train the Trainers metodologii Points of You, którą na co dzień wykorzystuje w pracy coachingowej i warsztatowej.

mgr Maria Sobieszek

dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Ukończyła dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Od wielu lat zawodowo związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie zajmuje się pracą indywidualną z pacjentem oraz prowadzeniem szkoleń z tematu psychodietetyki oraz roli dietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania.

mgr Anna Szostak

psycholog, prezes CTZO

Absolwentka psychologii (specjalność wychowawcza) na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Obroniła pracę magisterską poświęconą wpływowi zaburzeń odżywiania w przekazie medialnym na obraz siebie młodzieży. Prowadziła pomoc na łamach Internetu z zakresu psychoedukacji i kontaktu pomocnego dla osób z zaburzeniami odżywiania oraz z ruchu pro-ana. Ukończyła Racjonalną Terapię Zachowania. Obecnie terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie specjalizacji, służy także pomocą w projekcie kompleksowej pomocy dla osób z wadami twarzoczaszki oraz wsparciem wychowawczym dla rodziców w klubie dziecięcym „Zucholandia” w Luboniu.