Prelegenci 

 

 Dzień wykładowy – 24.03

prof. dr hab. n. med. EWA BRZEZIŃSKA-BŁASZCZYK

Kierownik Zakładu Immunologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Autor i współautor ponad 150 prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz ponad 150 komunikatów zjazdowych. Jest promotorem 15 rozpraw doktorskich. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką procesów immunologicznych w organizmie, a jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół roli komórek tucznych w różnych procesach fizjologicznych i patologicznych.

prof. dr hab. n. med.  JAKUB FICHNA

Farmaceuta i biochemik, profesor nauk medycznych specjalizujący się w chemii medycznej i gastroenterologii, kierownik Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
W pracy badawczej zajmuje się fizjologią i patofizjologią układu pokarmowego, projektowaniem i syntezą potencjalnych leków oraz mechanizmami chorób zapalnych i czynnościowych przewodu pokarmowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Swoje prace publikował m.in w American Journal of Gastroenterology, Journal of Crohn’s and Colitis, British Journal of Pharmacology, Inflammatory Bowel Diseases, Pharmacological Reviews. W 2015 jako pierwszy Polak otrzymał Rising Star Award, przyznawaną przez Komitet Narodowy i Naukowy United European Gastroenterology. Wcześniej, w ramach National Societies Committee UEG, mianowano go na stanowisko National Societies Committee Young Committee Member oraz na przewodniczącego UEG Young Talent Group. Także w 2015 otrzymał nagrodę naukową prezesa PAN, a w 2017 nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik w projektach Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr hab. prof. grażyna niewiadomska

Pracuje w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, zaś dyplom doktora nauk przyrodniczych oraz doktora habilitowanego (neurofizjologia) uzyskała w Instytucie Nenckiego.
Głównym problemem badawczym interesującym zespół kierowany przez prof. Niewiadomską jest zrozumienie przyczyn leżących u podłoża fizjologicznego i patologicznego starzenia się ośrodkowego układu nerwowego i możliwość rozgraniczenia pomiędzy oboma tymi procesami. Długoplanowym celem jest poznanie mechanizmów stymulujących procesy naprawcze zaburzeń w starzejących się neuronach oraz możliwość odwrócenia niekorzystnych zmian w starzejącym się mózgu. Zespół poszukuje także powiązań pomiędzy procesami zachodzącymi w komórkach nerwowych, a sprawnością procesów poznawczych w trakcie starzenia się mózgu. Jednym z głównych kierunków badań są badania przedkliniczne w poszukiwaniu nowych leków i strategii terapeutycznych w leczeniu zespołów otępiennych typu tauopatii,   w tym choroby Alzheimera.

dr hab. prof. Joanna śliwowska

Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Pracę magisterską wykonywała przy współpracy z Akademią Medyczną w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny). Tytuł doktora z zakresu fizjologii zwierząt uzyskała w UAM, a tytuł doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim.
Prelegentka odbyła kilka staży naukowych (Stockholm University w Szwecji, Oregon University, USA; University of Cincinnati w USA, British Columbia University w Vancouver w Kanadzie, Węgierska Akademia Nauk w Budapeszcie). Otrzymała również klika nagród i stypendiów naukowych (nagrodę Miasta Poznania dla Młodych Naukowców, Bluma Tischler Postdoctoral Fellowship, stypendium w ramach programu The Integrated Mentor Program in Addiction Research Training – IMPART z Canadian Institute of Health Research. Brała udział w realizacji grantów naukowych z National Institute of Health (USA) i Canadian Institute of Health Research.
W okresie po doktoracie w czasie pobytu w USA i Kanadzie (ponad 8 lat) zainteresowania naukowe Pani dr hab. Śliwowskiej koncentrowały się wokół zagadnień związanych z neuroholmonalną regulacją osi podwzgórze-przysadka mózgowa-gonady (sterującej procesami rozmnażania) oraz podwzgórze-przysadka mózgowa-nadnercza (odpowiedź na stres), wpływem alkoholu na układ neuroendokrynowy oraz neurogenezą (powstawianiem nowych neuronów) w hipokampie. Obecnie kieruje Ona Pracownią Neurobiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W ramach pracowni prowadzi badania dotyczące wpływu cukrzycy i otyłości na funkcje rozrodcze.

dr n. med. angelika kargulewicz

Dietetyk kliniczny

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II, kierunku Dietetyka. Swoją praktykę zawodową oraz badania do pracy doktorskiej realizowała na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki UMP prowadząc dietoterapię chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych. Autorka licznych prac poglądowych i oryginalnych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka opublikowanych na łamach czasopism polskich i zagranicznych. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na konferencjach lokalnych oraz międzynarodowych. Redaktor prowadząca czasopisma o zdrowym odżywianiu Food Forum. Na co dzień prowadzi zindywidualizowane poradnictwo żywieniowe oraz zajmuje się diagnostyką nietolerancji pokarmowych. Zajęcia praktyczne realizuje w formie warsztatów kulinarnych i wykładów, na których już od lat edukuje w zakresie technik przygotowywania posiłków oraz postępowania dietetycznego w zaburzeniach metabolicznych i chorobach organicznych.

dr n. med. Karolina Skonieczna-żydecka

Biolog medyczny

Adiunkt Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorski WNoZ PUM w Szczecinie, od 01.05.2017- • Asystent/Adiunkt Samodzielnej Pracowni Gerontobiologii WNoZ PUM w Szczecinie. Dyplomy: – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Jej zainteresowania naukowe to mikrobiota jelitowa i jej wpływ na zdrowie, biomolekularne uwarunkowania zaburzeń neurorozwojowych (zaburzenia ze spektrum autyzmu), emocjonalnych (depresja) oraz neurodegeneracyjnych (choroba Alzhaimera i Parkinsona). Zajmuje się też tematyką probiotykoterapii i jej wpływu na integralność bariery jelitowej w chorobach układu pokarmowego oraz genetycznymi uwarunkowaniami podatności na rozwój wybranych schorzeń człowieka

ZBIGNIEW KOWALSKI

Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej. Właściciel dwóch firm doradczo – szkoleniowych, edukacyjnego portalu internetowego oraz członek rad nadzorczych kilku spółek. Od 2000 roku prowadzi treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 80 000 osób, w tym ponad 45 000 lekarzy, 20 000 farmaceutów, 5 000 pielęgniarek, 10 000 pracowników z 99 firm farmaceutycznych i medycznych oraz ponad 10 000 pracowników firm innych branż (finanse, FMCG, przemysł). Interaktywne i praktyczne wystąpienia Zbigniewa Kowalskiego dotyczą kwestii porozumienia, lojalności, zarządzania relacjami i motywowania dzięki dobrej komunikacji. Zapraszany jako komentator i ekspert oraz cytowany przez czołowe media. Jako konsultant prowadzi audyty i projekty poprawiające efektywność placówek medycznych, głównie w medycynie estetycznej, stomatologii i okulistyce. Był ekspertem projektu Społeczny Audyt Szpitali. Z jego usług korzystało już ponad 200 placówek medycznych na terenie kraju.

Dzień warsztatowy – 24.03

dr n. med. paweł rasmus

Psycholog kliniczny, trener

Specjalista psycholog kliniczny. Pełni obowiązki kierownika Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor ponad 40 publikacji naukowych. Promotor prac dyplomowych i magisterskich dotyczących zastosowania psychologii w dietetyce i chorobach dietozależnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Dietetyka. Jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi. Trzykrotnie doceniony przez studentów nagrodą dla najlepszego nauczyciela akademickiego UM w Łodzi. Otrzymał nagrodę Rektora UM  Łodzi za działalność na rzecz promocji UMEDu. Wydziałowy koordynator programu Erasmus – sam żartuje, że nazwisko zobowiązuje 😉 Jako psycholog wspiera swoich kolegów w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Pomaga dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi. Psycholog klinicysta, trener, konsultant. Ulubione zajęcie: poznawanie świata przez zmysł węchu i smaku.  Więcej na www.pawelrasmus.pl.

dr ANNA JANUSZEWICZ

Psycholog kliniczny, Założycielka Instytutu Psychodietetyki i Prezes Towarzystwa Psychodietetyki

Psycholog, specjalista psychodietetyki w Instytucie Psychodietetyki, naukowiec i wykładowca Uniwersytetu SWPS, prezes Towarzystwa Psychodietetyki. Zajmuje się głównie problemami nadmiernej masy ciała, zaburzeniami odżywiania, trudnościami z utrzymaniem diety. Koordynator zespołu specjalistów w Instytucie Psychodietetyki. Posiada bogate doświadczenie w edukacji z zakresu psychodietetyki i psychologii zdrowia.

 mgr KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA-STUHR

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkołę Główną Psychologii Społecznej oraz podyplomowe studia z Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego oraz zarządu  warszawskiego convivium Slow Food.

Wyznaje zasadę, że jedzenie powinno być źródłem zdrowia i przyjemności. Chętnie gotuje i z radością eksperymentuje, najczęściej korzystając z lokalnych i sezonowych produktów. Uwielbia dietetyczne rozmowy, spotkania o tematyce zdrowotnej, z zainteresowaniem śledzi najnowsze doniesienia naukowe. Merytoryczne zalecenia przekłada na praktyczne podpowiedzi i proste przepisy, by nikt nie pogubił się w dietetycznych meandrach. Z pasją dzieli się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami podczas warsztatów kulinarnych, wykładów czy wywiadów (Zwierciadło, Newsweek, Gazeta Wyborcza). Jest częstym gościem programów telewizyjnych (Dzień Dobry TVN, Pytanie na śniadanie w TVP2 czy TVN24), ekspertem konferencji o charakterze zdrowotnym i dietetycznym, autorką programu „Z gruszki i z pietruszki” w Radiu Kolor. Autorka serii czterech książek „Koktajle dla zdrowia i urody” (pierwsza część Koktajli wydana w 2015r. była nominowana w prestiżowym konkursie Gourmand World Cookbook Awards – Najlepszej książki kulinarnej roku w kategorii „Koktajle”), „Odżywianie dzieci mądre i zdrowe”, „Gotujemy pełną parą” o żywieniu dzieci”, „Adios Kilogramos – kompleksowy plan odchudzania na 90 dni” oraz współautorka książek „Uczta dla dwojga – zdrowa dieta dla mamy i dziecka” oraz „Uczta dla maluszka”, które napisała wspólnie z Moniką Mrozowską.

 mgr AGNIESZKA FALBORSKA

Magister dietetyki

Dietetyk, pedagog, biegacz. Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego do Dydaktyki Medycznej. Szczególnie zainteresowana żywieniem w dyscyplinach wytrzymałościowych, psychologicznymi aspektami jedzenia oraz zaburzeniami odżywiania. Autorka warsztatów i wystąpień konferencyjnych oraz artykułów dotyczących odżywiania osób aktywnych fizycznie i szeroko rozumianej diety publikowanych m.in. na łamach Magazynu Bieganie. Współtworzy Wielkopolskie Centrum Zaburzeń Jedzenia gdzie w multidyscylinarnym zespole pracuje z pacjentami z zaburzeniami jedzenia oraz uczestniczy w projektach związanych m.in. z wspieraniem osób dążących do prawidłowej masy ciała. W myśl dawania wędki zamiast ryby stawia przede wszystkim na edukację pacjentów.

 mgr ALICJA RASMUS

Psycholog, trener 

Coach oraz Team Coach International Coaching Community (ICC), konsultant Thomas International i Extended Disc. Posiada bogate doświadczenie w Coachingu oraz szkoleniach umiejętności miękkich. Ukończyła szkoelnie Train the Trainers metodologii Points of You, którą na co dzień wykorzystuje w pracy coachingowej i warsztatowej. Od ponad 12 lat pracuje z ludźmi wspierając ich w tym czego chcą, potrzebują i na co są gotowi.

 mgr BEATA RUDZIŃSKA

Akredytowany coach Izby Coachingu, certyfikowany i doświadczony diet coach (ma za sobą setki godzin przepracowanych z klientami), specjalistka d/s odżywiania, propagatorka diety wegańskiej i przyjaznego ciału i środowisku stylu życia (www.wegespektrum.pl). Autorka tekstów propagujących holistyczne podejście do zdrowia, felietonistka. Absolwentka krakowskiej AWF, Collegium Medicum – Żywienie w Zdrowiu i Chorobie; ukończyła także studia diet coachingowe w Instytucie Świadomego Rozwoju u Urszuli Mijakoskiej, oraz m.in. Psychologię dla Coachów we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również wiele innych szkoleń, które wzbogacają pracę coacha, m.in.: Focusing, NVC, Dialog Motywujący. W tej chwili jest w trakcie stażu w Instytucie Gestalt w Krakowie.

 mgr MAGDA DOLSKA-TOPÓR

Psycholog, psychodietetyk, mediator sądowy, terapeuta

Trener Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Jedna z pierwszych osób w Polsce, która uzyskała potwierdzenie kwalifikacji i kompetencji do nauczania  Dialogu Motywującego. Z sukcesem pomaga osobom zmagającym się z brakiem motywacji do wprowadzenia długotrwałych zmian. Łączy z pozoru odległe obszary  np. dietetyki i mediacji pod wspólnym szyldem Dialogu Motywującego. Ma znaczny udział we wdrażaniu DM w polskiej terapii uzależnień behawioralnych. Konsekwentnie udowadnia tezę o uniwersalności metod DM tam, gdzie kluczowe jest umiejętne towarzyszenie ludziom w zmianie. Autorka wielu projektów adresowanych m.in. do dietetyków, psychodietetyków oraz  do  szkół (dotyczących m.in.: umiejętnego budowania motywacji oraz mediacji rówieśniczych). W PIDM nadzoruje proces systemowego wdrażania DM do praktycznej nauki zawodu specjalistów żywieniowych w Polsce.

 

 mgr MARIA SOBIESZEK

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Ukończyła dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradniach dietetycznych oraz angażując się w projekty o tematyce prozdrowotnej. Od wielu lat zawodowo związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie zajmuje się pracą indywidualną z pacjentem oraz prowadzeniem szkoleń z tematu psychodietetyki oraz roli dietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania. Jej misją jest dzielenie się, niezbyt popularną, wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie metod pracy dietetyka z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Podczas szkoleń kładzie szczególnie duży nacisk na zagadnienia: – komunikacja z pacjentem, – empatyczne podejście do chorego, – zalecenia żywieniowe w zaburzeniach odżywiania. Oprócz indywidualnej pracy w gabinecie dietetycznym i psycho – dietetycznym, prowadzi liczne szkolenia. Jest trenerem Banku Żywności, gdzie prowadzi warsztaty dietetyczne oraz kulinarne.

 mgr anna szostak

Magister psychologii

Ukończyła Uniwersytet im.Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie na kierunku psychologii z profilem wychowawczym. Specjalizowała się pod kątem psychodietetyki oraz pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Odbyła praktyki na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie oraz w Newmarket House Clinic w Norwich. Założycielka Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania w Poznaniu. Prowadzi także zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach CTZO, we współpracy z fundacją Cali Mali oraz klubem malucha Zucholandia. Psycholog w projekcie wsparcia osób z zaburzeniami twarzoczaszki Uniwersytetu Medycznego i Stomatologicznego w Poznaniu. Terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie specjalizacji. Ukończyła m.in. kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Wielokrotnie cytowana w mediach, prowadzi warsztaty i prelekcje dotyczące zaburzeń odżywiania. 

 MARTA PAWŁOWSKA MBA

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia ds. Komunikacji.

Coach zdrowia rodziny, akredytowana w Izbie Coachingu, ekspert komunikacji społecznej, manager promocji zdrowia. Wykładowca Public Relations, prelegentka konferencji komunikacji zintegrowanej i rozwoju osobistego, gospodyni i konferansjer kongresów oraz paneli dyskusyjnych poświęconych problematyce społecznej i zdrowotnej. Felietonistka i blogerka, włada biegle 3 językami obcymi. Terapeuta narracyjny – w trakcie certyfikacji. Twórczyni i realizatorka warsztatów coachingowych „JA I JEDZENIE – KARMIĘ CIAŁO CZY ZATYKAM DUSZĘ?

Aktualności

Znamy termin IV Ogólnopolskiej Konferencji PAD!

Pragniemy poinformować, że kolejna edycja konferencji PAD odbędzie się 18-19 kwietnia 2020 roku! Konferencja, tak jak poprzednia edycja, zostanie podzielona na dzień wykładowy i warsztatowy. Podczas dnia wykładowego zaplanowaliśmy sesję posterową oraz dodatkową sesję...

Kurs psychodietetyki

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na Kurs Psychodietetyki - poziom I (podstawowy), który odbędzie się w Łodzi w terminie: 5-7 lipca 2019 roku oraz 12-14 lipca 2019 roku. Kurs przeznaczony jest dla: - dietetyków, - psychologów, - lekarzy, - studentów, - trenerów, -...

Follow us

Napisz do nas: