Prelegenci 

 

VIII EDYCJA KONFERENCJI PAD

prof. dr hab. n. med. KATARZYNA SKONIECZNA-ŻYDECKA

Polska badaczka zainteresowania tematyką zaburzeń składu mikrobioty jelitowej i wpływu tych zmian na funkcjonowanie neuropsychiatryczne i inne objawy kliniczne. Poza tym badania ogniskują się na biologicznych uwarunkowaniach przepuszczalności jelit. Całkowita liczba publikacji: 249; całkowity współczynnik wpływu zgodnie z listą Journal Citation Reports (JCR): IF: 585.057; MNiSW 13952 – stan na 04 stycznia 2024 r.; Liczba cytowań publikacji wg bazy Scopus: 2215 – stan na 04 stycznia 2024 r. ; Indeks Hirsha według Scopus: 25 – stan na 04 stycznia 2024 r. W 2021 roku otzrymała Nagrodę Ministra Zdrowia RP za znaczące osiagnięcia w zakresie działalności naukowej ze szczególnym uwzględnieniem cyklu publikacji nad analizą czynników regulujących działanie osi mózgowo-jelitowej. Imminent Disease Prediction and Prevention at the Environment Host Interface (Immidiate) – grant Horyzont Europa 2022, Call: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02, ID: 101095540; kierownik zadań WP3 dotyczącej suplementacji Akkermansia MuciniphilaWartość projektu to ponad 8 mln euro, w tym dla PUM kwota ok. 1 mln 300 tysięcy PLN. W projekcie uczestniczy 12 instytucji, w tym Universytet Medyczny Charite w Berlinie, Instytut Max-Delbrueck z Berlina, Instytut Weizmann z Izraela, Imperial College z Londynu i inne. W konsorcjum znajdują się też 3 podmioty gospodarcze

dr hab. n. med. KATARZYNA ZABŁOCKA-SŁOWIŃSKA

Doradczyni żywieniowa, specjalistka psychodietetyki

Członkini Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w latach 2020 – 2024, gdzie aktywnie uczestniczyła w działaniach Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży.

Od kilkunastu lat kształci dietetyków i psychodietetyków prowadząc zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych a także warsztaty i szkolenia z dietetyki i psychodietetyki. 

Pracę dydaktyczną i naukową łączy z indywidualną praktyką, w której wspiera dietetycznie osoby chorujące na zaburzenia odżywiania, z nadmierną masą ciała, a także osoby, które chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe. Specjalizuje się we  wspieraniu osób, u których współwystępują zaburzenia odżywiania i choroby dietozależne.

DR n. med. AGATA DUTKIEWICZ

Dietetyk, psycholog, psychodietetyk, pracownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wykładowca akademicki.

Na co dzień prowadzi własną praktykę w Centrum Psychodietetyki, wspomagając żywieniowo terapię zaburzeń psychicznych, a także wzmacniając proces dietoterapii chorób dietozależnych oddziaływaniami psychologicznymi. Jest psychoterapeutką w Wielkopolskim Centrum Zaburzeń Jedzenia. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie między innymi prowadzi psychoedukację żywieniową. Szkoli się w zakresie psychoterapii w nurcie integracyjnym.

Naukowo zajmuje się psychodietetyką, nutripsychiatrią, zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży, w szczególności tematyką zaburzeń odżywiania, obrazu ciała, w obszarze jej zainteresowań jest również psychologia mediów. Prowadzi szkolenia o tematyce psychodietetycznej, bierze czynny udział w konferencjach jako prelegentka. Jest autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych, scalających wiedzę z pogranicza dietetyki i psychologii.

dr n. o zdr. PATRYCJA KŁÓSEK

Doktor nauk o zdrowiu, dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Absolwentka ŚUM i SWPS. Autorka publikacji z zakresu psychodietetyki. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka w Akademii Humanitas. Właściciel sieci gabinetów specjalizujących się w psychodietetyce Paleta Diet. W Palecie Diet pomagamy naszym pacjentom nie tylko zmieniać ich nawyki żywieniowe, zmieniamy ich życie, podnosimy jego jakość. W leczeniu dietetycznym wykorzystujemy innowacyjne techniki psychodietetyki, które pomagają naszym pacjentom pokonywać wszelkie przeszkody w dążeniu do zdrowia i dobrego samopoczucia. W leczeniu jesteśmy partnerami, wspieramy i otaczamy troską każdego kto obdarzy nas swoim zaufaniem. 

dr n. biol. JOANNA WOJSIAT

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia (ze specjalnością neurochemia) Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Konsultantka naukowa, autorka publikacji naukowych, popularno-naukowych, monografii, materiałów edukacyjnych o tematyce neuronaukowej. Absolwentka Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Dietetyki Sportowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych.Wykładowczyni akademicka Uniwersytetu SWPS. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji „Wise Future”, Członkini Rady Polskiego Instytutu Mindfulness, Edukatorka i Członkini Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”. Gospodyni audycji/podcastu „Podgórska ogólnie” w Newonce Radio, w której popularyzuje naukę, oraz profilu na Instagramie (joanpodgorska) oraz bloga (www.joanpodgorska.com), na których dzieli się doniesieniami naukowymi/rozważaniami ze swoimi Odbiorcami. Autorka popularnonaukowej książki „Tak działa mózg. Jak mądrze zadbać o jego funkcjonowanie”. W swoich działaniach edukatorskich porusza głównie kwestie związane z neuronauką, neurobiologią i medycyną stylu życia.

dr ANNA JANUSZEWICZ

Psycholog, specjalista psychodietetyki w Instytucie Psychodietetyki, naukowiec i wykładowca Uniwersytetu SWPS

 Kierownik studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka.
CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem. 

http://www.care-beh.eu/

Psycholog, specjalista psychodietetyki, trener warsztatu psychologicznego, Instytut Psychodietetyki
www.instytutpsychodietetyki.pl

Prezes Towarzystwa Psychodietetyki
www.towarzystwo-psychodietetyki.pl

lek. ALICJA BASKA

Współzałożycielka i Dyrektor Organizacyjna Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Wiceprezeska European Lifestyle Medicine Council. Członkini Advisory Council Global Positive Health Institute i Mediterranean Lifestyle Medicine Institute.

Nauczycielka akademicka w Zakładzie Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, rezydentka zdrowia publicznego. Certyfikowana lekarka medycyny stylu życia International Board of Lifestyle Medicine (IBLM Diplomate, 2020). W 2023 r. ukończyła certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem kurs terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności (CBT-I).

Prelegentka i organizatorka wielu konferencji medycznych poświęconych zdrowemu stylowi życia w prewencji i leczeniu chorób przewlekłych, w tym 5 Kongresów Medycyny Stylu Życia. Współautorka publikacji „Medycyna stylu życia”, „Współczesne wyzwania zdrowia publicznego”, „Jak zdrowo jeść, ruszać się, kochać i spać”, „Jak żyć, Panie Doktorze”. Współorganizatorka wyjazdów self-care’owych dla pracowników ochrony zdrowia „Praktyka Dobrego Życia”. Pasjonatka i propagatorka medycyny kulinarnej i diety planetarnej. 

 mgr MARTA BOCZKOWSKA

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Laureatka stypendium Narodowego Centrum Nauki. Psycholog w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej chorób somatycznych. Prowadzi badania nad psychologicznymi mechanizmami samokontroli i samoregulacji w procesie żywienia. Jest autorką licznych programów promocji zdrowia, profilaktyki chorób, interwencji psychologicznych. Realizuje i współpracuje w realizacji grantów naukowo-badawczych NCN i NCBiR. Jako psychodietetyk pracuje z osobami, które chcą odzyskać kontrolę nad procesem jedzenia. Zajmuje się diagnozą indywidualnych przyczyn nadwagi i otyłości i terapią kognitywną opartą na uważności.

 mgr DARIA GRADZIUK

Psycholog, psychodietetyk

Prowadzę webinary, wykłady i warsztaty dla firm oraz pracuję z klientem indywidualnym w obszarze edukacji psychologicznej oraz psychodietetycznej.

Specjalizuję się w problemach psychologicznych w organizacjach, dbaniu o zdrowie psychiczne, pracy z emocjami, zmianie nawyków, wpływie stresu na codzienne funkcjonowanie a także w dbaniu o siebie i swoją codzienną pracę poprzez żywienie skupiając się na jedzeniu dla odporności psychicznej i fizycznej, jedzeniu emocjonalnym, analizie nawyków żywieniowych, odzyskaniu kontroli nad jedzeniem oraz kompulsywnego objadania się̨. Szczególnie bliska jest mi tematyka troszczenia się̨ o siebie, swoje potrzeby i zdrowie, słuchania swojego ciała, stawiania granic oraz nauka odpuszczania bycia idealnym. O tej tematyce tworzę również artykuły specjalistyczne oraz podcasty.
Jestem współzałożycielką Fundacji Kobiety Bez Diety, w której wraz z innymi psycholożkami oraz dietetyczkami zajmujemy się̨ edukacją żywieniową w ujęciu ludzkim, prostym, ale przede wszystkim zdrowym dla ciała i umysłu. Jestem współautorką książki „Kobiety bez diety, rozmowy bez retuszu” .

 mgr MARIA SOBIESZEK

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Ukończyła dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradniach dietetycznych oraz angażując się w projekty o tematyce prozdrowotnej. Od wielu lat zawodowo związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie zajmuje się pracą indywidualną z pacjentem oraz prowadzeniem szkoleń z tematu psychodietetyki oraz roli dietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania. Jej misją jest dzielenie się, niezbyt popularną, wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie metod pracy dietetyka z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Podczas szkoleń kładzie szczególnie duży nacisk na zagadnienia: – komunikacja z pacjentem, – empatyczne podejście do chorego, – zalecenia żywieniowe w zaburzeniach odżywiania. Oprócz indywidualnej pracy w gabinecie dietetycznym i psycho – dietetycznym, prowadzi liczne szkolenia. Jest trenerem Banku Żywności, gdzie prowadzi warsztaty dietetyczne oraz kulinarne.

 mgr ANNA WOJTKOWSKA

Absolwentka psychologii i pedagogiki, badaczka, wykładowczyni akademicka, doktorantka

Od 2019 roku prowadzi innowacyjne badania nad negatywnymi skutkami globalnej cyfryzacji, zjawiskiem nadużywania nowych technologii przez dzieci i młodzież oraz uwarunkowaniami i przeciwdziałaniem wzrostowi ryzyka rozwoju e-uzależnień wśród młodych użytkowników internetu. Autorka ponad 800 analiz statystycznych wyników badań ilościowych z zakresu nauk społecznych, medycznych i o zdrowiu, uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, współautorka artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych takich jak Frontiers in Psychology, Early Intervention in Psychiatry, Physiology & Behavior i innych. Kierowniczka i uczestniczka projektów naukowych i profilaktycznych dofinansowanych w ramach zadań Narodowego Programu Zdrowia, Narodowego Centrum Nauki, funduszy europejskich, wojewódzkich i miejskich. Założycielka Fundacji Badań Społecznych, autorka m.in. wielowymiarowego Inwentarza Nadużywania Mediów Elektronicznych przez Dzieci i Młodzież (E-MOI, 2022). Pasjonatka badań społecznych w obszarze zdrowia i współpracy z młodymi badaczami. Prywatnie spełniona żona i mama.

 DOROTA FILIPIUK

Psycholog, trener efektywności osobistej i nowoczesnych technik nauki , właścicielka 2 firm on-line, które założyła w trakcie podróży dookoła Świata. Wykładowca, badacz, pasjonatka rozwoju umysłu, autorka podręcznika do nauki szybkiego czytania, narzędzia do badania osób zdolnych, licznych kursów e-learningowych i artykułów naukowych. Jest też założycielką Akademii Geniusza- jedynego w Polsce programu efektywnej nauki na 5 poziomach wraz z Mastermindami.

Aktualności

PREMIERA! MONOGRAFIA JUŻ DOSTĘPNA!

PREMIERA! MONOGRAFIA JUŻ DOSTĘPNA!

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło zaprezentować naszą monografię naukową Psychodietetyka – nierozerwalny związek między mózgiem a żywieniem! Książka jest całkowicie BEZPŁATNA w formie elektronicznej i dostępna do ściągnięcia poniżej: KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ...

Premiera już 1 marca!

Premiera już 1 marca!

Drodzy, niezmiernie miło nam poinformować, że kolejna edycja monografii naukowej pt. Psychodietetyka – nierozerwalny związek między mózgiem a żywieniem będzie dostępna na naszej stronie internetowej już 1 marca 2024 roku! Tegoroczna edycja to ponad 60 stron...

100 BILETÓW W PROMOCJI

100 BILETÓW W PROMOCJI

Przedsprzedaż startuje już 30 stycznia 2024 roku! Spotkamy się 20-21 kwietnia 2024 roku w formie online.W tegorocznej edycji wydarzenia skoncentrujemy się na zagadnieniach związanych ze zdrowiem mózgu, równocześnie podejmując się analizy wpływu rodzinnego środowiska...

Follow us

Napisz do nas: