Prelegenci 

 

V EDYCJA KONFERENCJI PAD

prof. dr hab. n. med. EWA STACHOWSKA

Ewa Stachowska w 1989 ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością: Biologia molekularna/bioenergetyka. W latach 1986-1989 odbyła staże naukowe poświęcone badaniu roślinnych małych jądrowych RNA w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Po obronie pracy magisterskiej dostała propozycję pracy w Katedrze Biochemii Pomorskiej Akademii Medycznej. Od października 1989 praca koncentrowała się na badaniach prowadzonych w Katedrze- jej wynikiem było napisanie i obrona (w 1995) pracy doktorskiej „Wpływ jonów fluorkowych na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej uzyskanej z kory nerki wieprzowej oraz opublikowanie (wraz ze współpracownikami z Katedry Biochemii) jednego artykułu w czasopiśmie zagranicznym oraz sześciu czasopismach krajowych. Ewa Stachowska uzupełniła studia w kierunku żywienia człowieka i w 2000 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Kierunki Technologia Żywności i Żywienia Człowieka na Wyższej Szkole Rolniczej (obecny ZUT) w Szczecinie Praca habilitacyjna dotyczyła wpływu sprzężonych dienów kwasów tłuszczowych ( CLA) na progresję procesu zapalnego w makrofagach. Badania poszerzono o prace związane ze poznaniem mechanizmu przekazywania sygnału przez błonę makrofagu do wnętrza komórki (sygnaling komórkowy), statusu antyoksydacyjnego oraz ekspresji białek powierzchniowych w makrofagach hodowanych z dodatkiem izomerów CLA. Wyniki wszystkich prac dotyczących CLA zostały przedstawione w wielu artykułach zagranicznych. W roku 2011 zostały opublikowane prace poświęcone niealkoholowemu i alkoholowemu stłuszczeniu wątroby (NAFLD). W latach 2008 prof. Ewa Stachowska organizowała od podstaw nauczanie przedmiotów na nowo otwartym kierunku nauczania na PUM – Dietetyce. Prof. Ewa Stachowska w 2011 została powołana na eksperta Ministra w pracującego nad stworzeniem wytycznych nauczania dietetyki w ramach tworzenia Krajowych Rad Kwalifikacyjnych a w 2012 została powołana na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W roku 2009 została wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia I stopnia za rozprawę habilitacyjną ” Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na syntezę pochodnych kwasu arachidonowego i linolowego w monocytach/makrofagach”; W ostatnich latach kierowała 3 projektami badawczymi 1.Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby NN404150539 2.Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową. 2011/01B/NZ7/04251 3.Odżywianie i stan mikroflory jelitowej jako potencjalna przyczyna zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego człowieka. FSN (2018) W obecnej chwili prace badawcze skoncentrowane są na badaniu mikrobioty jelitowej w kontekście żywienia osób z chorobami przewodu pokarmowego oraz niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby. Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje ponad  150 publikacji opublikowanych w większości w recenzowanych czasopismach w tym z zagranicznych z listy filadelfijskiej. Sumaryczny impact factor z lat 2015-19 wynosi ponad 160, indeks Hirscha 13. Liczba cytowań (bez autocytowań) 474.

dr hab. n. o zdr. MONIKA BĄK-SOSNOWSKA

W 2000 r. ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2003 r. uzyskała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2008 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, zaś w 2017 r. stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, nadany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. W latach 2000-2003 pracowała jako konsultant w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Od roku 2002 do chwili obecnej – jako asystent a następnie adiunkt w Zakładzie Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika tegoż Zakładu, a od 2018 r. również kierownika Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych. Zajmuje się badaniami naukowymi oraz dydaktyką z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości. Przewodniczy Sekcji Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, prowadzi szkolenia dla lekarzy i dietetyków z zakresu relacji z pacjentem cierpiącym na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Jest autorką lub współautorką pięciu monografii oraz kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu psychologii zdrowia, wykładowcą na konferencjach i zjazdach naukowych dotyczących zdrowia, laureatką nagród naukowych (m.in. Virtuti Medicinali, Copernicus Prize, Diamond Pen) i dydaktycznych (np. Medal Komisji Edukacji Narodowej). Od roku 2007 prowadzi własną praktykę kliniczną, w ramach której zajmuje się terapią osób w kryzysie, cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne oraz na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Wiedzę psychologiczną propaguje w mediach oraz angażując się w lokalne programy edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz zdrowego stylu życia.

DR n. med. AGATA DUTKIEWICZ

Dietetyk, psycholog, psychodietetyk, pracownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wykładowca akademicki. Na co dzień prowadzi własną praktykę w Centrum Psychodietetyki, wspomagając żywieniowo terapię zaburzeń psychicznych, a także wzmacniając proces dietoterapii chorób dietozależnych oddziaływaniami psychologicznymi. Jest psychoterapeutką w Wielkopolskim Centrum Zaburzeń Jedzenia. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie między innymi prowadzi psychoedukację żywieniową. Szkoli się w zakresie psychoterapii w nurcie integracyjnym. Naukowo zajmuje się psychodietetyką, nutripsychiatrią, zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży, w szczególności tematyką zaburzeń odżywiania, obrazu ciała, w obszarze jej zainteresowań jest również psychologia mediów. Prowadzi szkolenia o tematyce psychodietetycznej, bierze czynny udział w konferencjach jako prelegentka. Jest autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych, scalających wiedzę z pogranicza dietetyki i psychologii.

dr n. med. Aneta Michalska

Dr Aneta Michalska jest lekarzem specjalistą psychiatrą w Centrum Terapii Dialog w Poradni Zaburzeń Odżywiania. Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w trakcie wielu wysokospecjalistycznych staży i kursów. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz American Psychiatric Association. W swojej praktyce zajmuje się głównie pacjentami z zaburzeniami odżywiania.   Autorka artykułów naukowych m.in w Psychiatrii Polskiej oraz recenzentka polskiego wydania książki “Pokonać bulimię i napadowe objadanie. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin”.

dr ANNA JANUSZEWICZ

Psycholog, specjalista psychodietetyki w Instytucie Psychodietetyki, naukowiec i wykładowca Uniwersytetu SWPS Kierownik studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka. CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem. Uniwersytet SWPS http://www.care-beh.eu/ Psycholog, specjalista psychodietetyki, trener warsztatu psychologicznego, Instytut Psychodietetyki www.instytutpsychodietetyki.pl Prezes Towarzystwa Psychodietetyki www.towarzystwo-psychodietetyki.pl

dr n. med. ELŻBIETA KOZŁOWSKA

Immunolog, trener Głównym obszarem jej zainteresowań są powiązania pomiędzy funkcjonowaniem układu odpornościowego a chorobami psychicznymi. W 2019 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych broniąc interdyscyplinarną pracę doktorską łączącą zagadnienia z zakresu immunologii i psychiatrii – w swojej codziennej pracy naukowej prowadzi badania z tego zakresu. Jest autorką 32 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami dietetyki w obszarze immunologii i alergologii. W 2020 roku została uhonorowana Nagrodą Rektora UM w Łodzi dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoją pasję do dzielenia się wiedzą rozwija także w roli trenera,aktywnie współpracując z firmą szkoleniową Leader Sheep. Jest laureatką EIT HealthSmart-Up Lab – międzynarodowego, 6 miesięcznego programu edukacyjnego e-Lab opartego na rozwiązaniach dla przyszłych liderów innowacji w opiece zdrowotnej. Wciąż nie podjęła decyzji czy bardziej kocha Sycylię czy dobre wino ?

Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk

absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Psychodietetyki na SWPS. Kończy studia z psychologii na warszawskim SWPS. Wykładowczyni na WSB w Gdańsku i opiekunka merytoryczna kierunku Psychodietetyka. Specjalizuje się w pracy z osobami po wielu nieudanych próbach odchudzania. Od ponad 8 lat działa w internecie i prowadzi bloga Wiem Co Jem.    

mgr MONIKA KROENKE

Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, aktualnie wykładowca w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej z zakresu żywienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odbyła szkolenie z wykorzystania intensywnej terapii poznawczo – behawioralnej w zaburzeniach odżywiania na Uniwersytecie Oksfordzkim. W pracy dietetycznej specjalizuje się we wsparciu dzieci leczonych psychiatrycznie. Swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Szpitalu Psychiatrycznym w Zaborze oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. W gabinecie często wita również najmłodszych pacjentów zajmując się wybiórczościami pokarmowymi, nadzorem nad rozszerzaniem diety i wypracowywaniem prawidłowych nawyków żywieniowych. Nad wprowadzanymi zmianami zazwyczaj pracuje z całą rodziną wspomagając proces wykorzystaniem między innymi gier i zabaw psychodietetycznych.

 mgr ELŻBIETA LANGE

 psychoterapeuta Gestalt, psychodietetyk, diet coach, trener, autorka książek „Gdybym tylko schudła” oraz „Nie t(ł)ucz się dietami” oraz jeden z ekspertów w książce „Dlaczego dzieci jedzą śmieci”.  Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w obszarze psychologii żywienia i odchudzania. Pracuje w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, który zakłada spojrzenie na człowieka jako całość. Bada relacje emocje, a jedzenie. Częsty gość programów telewizyjnych i radiowych. Aktualnie razem z innymi ekspertkami od żywienia współtworzy kampanię społeczną „kobietybezdiety”, która ma na celu przeciwdziałać przemocy wobec ciała i opresji odchudzania.

 mgr MARLENA LEWANDOWSKA

Dietetyk kliniczny, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie studiuje psychologię (specjalność: psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W Collegium Civitas w Warszawie uzyskała dyplom coacha (specjalizuje się w coachingu zdrowia i żywienia). Certyfikowany trener. Założycielka i była przewodnicząca Studenckiego Kola Naukowego Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Psychika a Dietetyka. ? Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w obszarze psychologii żywienia (Jem z RTZ – Pracownia psychodietetyki). Pomaga zmniejszyć objawy chorób przewodu pokarmowego (nieswoistych zapaleń jelit, zespołu jelita drażliwego, SIBO), rozwiązać problem jedzenia emocjonalnego i kompulsywnego objadania oraz czerpać maksimum radości i satysfakcji z jedzenia. Pracuję przede wszystkim z wykorzystaniem Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz narzędzi coachingowych. Więcej na www.jemzrtz.pl

 mgr MARIA SOBIESZEK

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk Ukończyła dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradniach dietetycznych oraz angażując się w projekty o tematyce prozdrowotnej. Od wielu lat zawodowo związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie zajmuje się pracą indywidualną z pacjentem oraz prowadzeniem szkoleń z tematu psychodietetyki oraz roli dietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania. Jej misją jest dzielenie się, niezbyt popularną, wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie metod pracy dietetyka z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Podczas szkoleń kładzie szczególnie duży nacisk na zagadnienia: – komunikacja z pacjentem, – empatyczne podejście do chorego, – zalecenia żywieniowe w zaburzeniach odżywiania. Oprócz indywidualnej pracy w gabinecie dietetycznym i psycho – dietetycznym, prowadzi liczne szkolenia. Jest trenerem Banku Żywności, gdzie prowadzi warsztaty dietetyczne oraz kulinarne.

Aktualności

MONOGRAFIA PSYCHIKA A DIETETYKA

  Szanowni Państwo, jest nam szalenie miło zaprezentować premierowo naszą monografię naukową Psychodietetyka - nierozerwalny związek między mózgiem a żywieniem! Tak jak obiecaliśmy - e-książka jest całkowicie BEZPŁATNA i dostępna do ściągnięcia poniżej: KLIKNIJ TUTAJ...

Follow us

Napisz do nas: