Prelegenci 

 

VI EDYCJA KONFERENCJI PAD

dr n. med. ANGELIKA KARGULEWICZ

Angelika Kargulewicz – absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II, kierunku Dietetyka. Swoją praktykę zawodową oraz badania do pracy doktorskiej realizowała na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki UMP prowadząc dietoterapię chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych. Autorka licznych prac poglądowych i oryginalnych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka opublikowanych na łamach czasopism polskich i zagranicznych. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na konferencjach lokalnych oraz międzynarodowych. Redaktor prowadząca czasopisma o zdrowym odżywianiu Food Forum. Na co dzień prowadzi zindywidualizowane poradnictwo żywieniowe oraz zajmuje się diagnostyką nietolerancji pokarmowych. Zajęcia praktyczne realizuje w formie warsztatów kulinarnych i wykładów, na których już od lat edukuje w zakresie technik przygotowywania posiłków oraz postępowania dietetycznego w zaburzeniach metabolicznych i chorobach organicznych.

dr n. o zdr. Joanna Smarkusz-Zarzecka

Dietetyk specjalizujący się we wspomaganiu żywieniowym i suplementacji zawodników różnych dyscyplin sportowych. Doktor nauk o zdrowiu, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych, wiedzę przekazuje również w licznych wystąpieniach radiowych oraz poprzez artykuły naukowe i popularnonaukowe. Laureatka wielu konkursów naukowych polskich oraz zagranicznych. Kierownik projektów naukowo-badawczych.

mgr AGATA BINIENDA

Jest doktorantką II roku w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej. Swoje badania realizuje w Zakładzie Biochemii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Celem jej badań jest poszukiwanie nowych celów farmakologicznych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego oraz testowanie nowych związków o potencjale przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym.

Do swoich największym osiągnieć zalicza otrzymanie dwóch grantów, tj. Diamentowy Grant i Grant Umedu. Była wielokrotnie nagradzana stypendiami dla najlepszych studentów finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Biuro Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Biuro Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Warte podkreślenia, że za swoje liczne dokonania została laureatką nagrody Studencki Nobel 2020.

W ostatnich latach doktorantka uczestniczyła w wielu szkoleniach zagranicznych, między innymi Young Investigators Meeting (Wiedeń, Austria), Basic Science Course (Pecz, Węgry) oraz Evidence Based Medicine (Barcelona, Hiszpania). Mgr Agata Binienda zdobywała cenne doświadczenie w pracy badawczej podczas staży naukowych w Instytucie Biologii i Antybiotyków w Warszawie oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven, Belgia. Dodatkowo doktorantka jest stypendystką prestiżowego programu im. Bekkera, który umożliwia jej 6-miesięczny staż w remontowym Centrum Epigenetyki & Prewencji Chorób w Houston, Teksas, Stany Zjednoczone.

mgr EWA OLECHNO

Dietetyk kliniczny
Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Aktualnie kontynuuje swoją karierę naukową jako doktorantka w Zakładzie Biotechnologii Żywności. Tematem jej pracy doktorskiej jest wpływ spożycia produktów z aronii na zaburzenia metaboliczne, w tym insulinooporność.

W czasie studiów należała do Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego i brała czynny udział w organizacji konferencji naukowej „Czas w dietetyce”. Na co dzień pracuje jako dietetyk w szpitalu, cateringu dietetycznym oraz prowadzi swoich pacjentów. Pasjonatka kawy, której poświęciła swoją pracę licencjacką, magisterską oraz opublikowała na jej temat kilka prac naukowych. Aktualnie w kręgu jej zainteresowań znajduje się także wpływ odżywiania na procesy neurodegeneracyjne oraz długowieczność. Specjalizuje się żywieniem w insulinooporności, chorobach tarczycy, PCOS, a także chorobach żołądka i jelit. W pracy stawia na ciągły rozwój o czym świadczą liczne przebyte szkolenia, w tym z zakresu psychodietetyki. Swoją wiedzą od niedawna dzieli się na fanpage’u „Dietetyk Ewa Olechno”.

mgr MICHAŁ SIENKIEWICZ

Dietetyk kliniczny

Jest doktorantem III roku Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego naszej konferencji 🙂 Jest także popularyzatorem innych wydarzeń o charakterze naukowym, redaktorem naczelnym monografii „Psychodietetyka – nierozerwalny związek między mózgiem a żywieniem”, pomysłodawcą i współtwórcą agencji eventowej eletive sp. z o.o.

Swoje badania realizuje w Zakładzie Biochemii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Celem jego pracy badawczej jest ocena roli białek związanych z telomerowym DNA w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit. W pracy skupia się także na poszukiwaniu składników pokarmowych, które mogą być potencjalnymi modulatorami tych białek. 

Prywatnie rozfanatyzowany broccoholic, miłośnik fotografii krajobrazowej oraz amator biegania.

 

dr n. med. PAWEŁ RASMUS

Psycholog kliniczny. Pełni obowiązki kierownika Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Opublikował ponad 70 publikacji naukowych na łączną sumę ponad 2000 pkt MNiSW. Ma za sobą ponad 70 wystąpień konferencyjnych. Promuje prace dyplomowe i magisterskie oraz jako promotor pomocniczy – rozprawy doktorskie. Czterokrotnie doceniony przez studentów nagrodą dla najlepszego nauczyciela akademickiego UM w Łodzi. Otrzymał nagrodę Rektora UM Łodzi za działalność na rzecz promocji UMEDu oraz 2 nagrody Rektora za osiągniecia naukowe za cykl publikacji. Pełni funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus – nazwisko zobowiązuje 😉

 mgr MARTA BOCZKOWSKA

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Badaczka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu SWPS. Psycholog w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Dwukrotna laureatka stypendium Narodowego Centrum Nauki. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej chorób somatycznych. Realizuje i współpracuje w realizacji grantów naukowo-badawczych NCN i NCBiR. Prowadzi badania nad psychologicznymi mechanizmami samokontroli i samoregulacji w procesie żywienia. Jest autorką licznych programów promocji zdrowia, profilaktyki chorób, interwencji psychologicznych. Jako psychodietetyk pracuje z osobami, które chcą odzyskać kontrolę nad procesem jedzenia. Zajmuje się diagnozą indywidualnych przyczyn nadwagi i otyłości i terapią kognitywną opartą na uważności.

mgr JUSTYNA PŁOSKONKA

Absolwentka dietetyki CMUJ, psychodietetyki SWPS, a także licznych stażów i szkoleń z zakresu dietetyki klinicznej, psychodietetyki oraz pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania. Na co dzień prowadzi gabinet w Bielsku-Białej. Jej dietetyczną misją i pasją jest pomoc pacjentom z zaburzeniami odżywiania. Pomaga w powrocie do jedzenia intuicyjnego i odzyskaniu wolności żywieniowej. Poza pracą uwielbia góry, książki i wszelki sport.

 mgr MARIA SOBIESZEK

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk Ukończyła dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradniach dietetycznych oraz angażując się w projekty o tematyce prozdrowotnej. Od wielu lat zawodowo związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie zajmuje się pracą indywidualną z pacjentem oraz prowadzeniem szkoleń z tematu psychodietetyki oraz roli dietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania. Jej misją jest dzielenie się, niezbyt popularną, wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie metod pracy dietetyka z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Podczas szkoleń kładzie szczególnie duży nacisk na zagadnienia: – komunikacja z pacjentem, – empatyczne podejście do chorego, – zalecenia żywieniowe w zaburzeniach odżywiania. Oprócz indywidualnej pracy w gabinecie dietetycznym i psycho – dietetycznym, prowadzi liczne szkolenia. Jest trenerem Banku Żywności, gdzie prowadzi warsztaty dietetyczne oraz kulinarne.

Aktualności

Przedłużenie terminu zgłaszania prac!

Przedłużenie terminu zgłaszania prac!

Szanowni Państwo, informujemy o przedłużeniu terminu zgłaszania swoich rozdziałów do monografii naukowej „Psychodietetyka – nierozerwalny związek między mózgiem a żywieniem”!Możliwość ta przeznaczona jest zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników...

 

Follow us

Napisz do nas: