Prelegenci 

 

VII EDYCJA KONFERENCJI PAD

DR n. med. AGATA DUTKIEWICZ

Dietetyk, psycholog, psychodietetyk, pracownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wykładowca akademicki.

Na co dzień prowadzi własną praktykę w Centrum Psychodietetyki, wspomagając żywieniowo terapię zaburzeń psychicznych, a także wzmacniając proces dietoterapii chorób dietozależnych oddziaływaniami psychologicznymi. Jest psychoterapeutką w Wielkopolskim Centrum Zaburzeń Jedzenia. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie między innymi prowadzi psychoedukację żywieniową. Szkoli się w zakresie psychoterapii w nurcie integracyjnym.

Naukowo zajmuje się psychodietetyką, nutripsychiatrią, zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży, w szczególności tematyką zaburzeń odżywiania, obrazu ciała, w obszarze jej zainteresowań jest również psychologia mediów. Prowadzi szkolenia o tematyce psychodietetycznej, bierze czynny udział w konferencjach jako prelegentka. Jest autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych, scalających wiedzę z pogranicza dietetyki i psychologii.

dr n. med. KAROLINA KRUPA-KOTARA

Doktor nauk medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna, specjalista zdrowia publicznego, psychodietetyk, certyfikowany doradca dietetyczny, specjalista ds. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Inspektor ds. BHP, certyfikowany Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu dietetyki, ze szczególnym uwzględnieniem pediatrii i dietetyki pediatrycznej, żywienia kobiet w ciąży i dzieci oraz psychodietetyki. Adiunkt badawczo-dydaktyczny Zakładu Epidemiologii Katedry Epidemiologii Biostatystyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO), Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej (PTOD), The European Public Health Association (EUPHA) oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP). W ramach zajęć dydaktycznych m.in. prowadzi zajęcia z przedmiotu Dietetyka pediatryczna dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku Dietetyka. Wykładowca, prelegent konferencji naukowych, autor lub współautor ponad 90 publikacji naukowych o łącznym IF 127.124 i 3920 MNiSW. Członek Rady Recenzentów międzynarodowego czasopisma naukowego z listy filadelfijskiej International Journal of Environmental Research and Public Health.

Redaktor naukowy podręczników akademickich oraz licznych rozdziałów w monografiach. Od 1 października 2022 r.  pełnił funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Epidemiologii SUM.

dr n. o zdr. PATRYCJA KŁÓSEK

Doktor nauk o zdrowiu, dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Absolwentka ŚUM i SWPS. Autorka publikacji z zakresu psychodietetyki. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka w Akademii Humanitas. Właściciel sieci gabinetów specjalizujących się w psychodietetyce Paleta Diet. W Palecie Diet pomagamy naszym pacjentom nie tylko zmieniać ich nawyki żywieniowe, zmieniamy ich życie, podnosimy jego jakość. W leczeniu dietetycznym wykorzystujemy innowacyjne techniki psychodietetyki, które pomagają naszym pacjentom pokonywać wszelkie przeszkody w dążeniu do zdrowia i dobrego samopoczucia. W leczeniu jesteśmy partnerami, wspieramy i otaczamy troską każdego kto obdarzy nas swoim zaufaniem. 

dr ANNA JANUSZEWICZ

Psycholog, specjalista psychodietetyki w Instytucie Psychodietetyki, naukowiec i wykładowca Uniwersytetu SWPS

 Kierownik studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka.
CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem. 

http://www.care-beh.eu/

Psycholog, specjalista psychodietetyki, trener warsztatu psychologicznego, Instytut Psychodietetyki
www.instytutpsychodietetyki.pl

Prezes Towarzystwa Psychodietetyki
www.towarzystwo-psychodietetyki.pl

 mgr MARTA BOCZKOWSKA

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Laureatka stypendium Narodowego Centrum Nauki. Psycholog w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej chorób somatycznych. Prowadzi badania nad psychologicznymi mechanizmami samokontroli i samoregulacji w procesie żywienia. Jest autorką licznych programów promocji zdrowia, profilaktyki chorób, interwencji psychologicznych. Realizuje i współpracuje w realizacji grantów naukowo-badawczych NCN i NCBiR. Jako psychodietetyk pracuje z osobami, które chcą odzyskać kontrolę nad procesem jedzenia. Zajmuje się diagnozą indywidualnych przyczyn nadwagi i otyłości i terapią kognitywną opartą na uważności.

mgr MONIKA KROENKE

Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, aktualnie wykładowca w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia.

Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej z zakresu żywienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odbyła szkolenie z wykorzystania intensywnej terapii poznawczo – behawioralnej w zaburzeniach odżywiania na Uniwersytecie Oksfordzkim. W pracy dietetycznej specjalizuje się we wsparciu dzieci leczonych psychiatrycznie. Swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Szpitalu Psychiatrycznym w Zaborze oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. W gabinecie często wita również najmłodszych pacjentów zajmując się wybiórczościami pokarmowymi, nadzorem nad rozszerzaniem diety i wypracowywaniem prawidłowych nawyków żywieniowych. Nad wprowadzanymi zmianami zazwyczaj pracuje z całą rodziną wspomagając proces wykorzystaniem między innymi gier i zabaw psychodietetycznych.

mgr inż. DOROTA SZYMAŃSKA

dietetyk kliniczny, terapeutka karmienia, pedagog

Absolwentka SWSM w Katowicach na kierunku Dietetyka kliniczna. Pedagog, terapeuta karmienia i terapeuta orofacjalny. Współautorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych, autorka licznych publikacji popularnonaukowych z dziedziny dietetyki pediatrycznej. Na co dzień prowadzi Poradnię Żywienia Dzieci w Bielsku-Białej gdzie przyjmuje głównie dzieci z wyzwaniami żywieniowymi i rozwojowymi oraz wymagających leczenia żywieniowego. Współzałożycielka Centrum Diagnozy Zaburzeń Karmienia i Jedzenia u Dzieci „Brzuszek”. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z wybiórczością pokarmową i ARFID. Swoją wiedzą dzieli się prowadząc cykliczne szkolenia dla dietetyków w Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej.

 

 mgr JUSTYNA PŁOSKONKA

Dietetyk, specjalista psychodietetyki. Absolwentka dietetyki CMUJ, psychodietetyki SWPS, a także licznych stażów i szkoleń z zakresu dietetyki klinicznej, psychodietetyki oraz pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania.

W trakcie studiów odbyła wiele praktyk na wszystkich oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego UJ w Krakowie. Jako, że dietetyka jest dziedziną ciągle rozwijającą się, a coraz to nowe fakty zastępują te stare swoją obecną wiedzę nieustannie poszerza na licznych kursach, szkoleniach, a także konferencjach. Jej dietetycznym „konikiem” jest dietoterapia osób z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się).

 mgr MARIA SOBIESZEK

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Ukończyła dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradniach dietetycznych oraz angażując się w projekty o tematyce prozdrowotnej. Od wielu lat zawodowo związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie zajmuje się pracą indywidualną z pacjentem oraz prowadzeniem szkoleń z tematu psychodietetyki oraz roli dietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania. Jej misją jest dzielenie się, niezbyt popularną, wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie metod pracy dietetyka z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Podczas szkoleń kładzie szczególnie duży nacisk na zagadnienia: – komunikacja z pacjentem, – empatyczne podejście do chorego, – zalecenia żywieniowe w zaburzeniach odżywiania. Oprócz indywidualnej pracy w gabinecie dietetycznym i psycho – dietetycznym, prowadzi liczne szkolenia. Jest trenerem Banku Żywności, gdzie prowadzi warsztaty dietetyczne oraz kulinarne.

 mgr MAŁGORZATA TALAGA-DUMA

Absolwentka studiów na kierunku Psychodietetyka w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu, z dodatkowymi kursami z zakresu żywienia kobiet w ciąży i małych dzieci. Edukator żywieniowy w ramach ogólnopolskiego programu „Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy”. Prowadząca merytoryczne wykłady, warsztaty m.in. dla specjalistów dot. psychologii jedzenia, mechanizmów zmiany nawyków żywieniowych u dzieci i rodzin. Wspomaga rodziców, placówki oświatowe w trudnościach w żywieniu małych dzieci, z wybiórczością pokarmową oraz zmagających się z nadwagą i otyłością. Prowadzi liczne warsztaty edukacyjno-kulinarne w placówkach przedszkolnych, szkolnych i w żłobkach oraz konsultacje indywidualne dla dorosłych z zakresu psychologii jedzenia.

mgr ALEKSANDRA ULATOWSKA

mgr dietetyki, psychologii.
Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Współautorka książki dla dzieci „Bułka i Spółka, rzecz o zdrowym jedzeniu”. Doświadczenie zawodowe nabywała prowadząc indywidualne konsultacje, grupy warsztatowe, pracując w szpitalu pediatrycznym w Dziekanowie Leśnym. Prowadzi również zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu żywienia, psychodietetyki i psychologii, dzięki którym na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje. Początek formularza

mgr farm. ZOFIA WINCZEWSKA

farmaceutka, blogerka, edukatorka
Pasjonatka mikrobioty jelitowej, psychiatrii żywieniowej i medycyny stylu życia, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Obecnie w trakcie doktoratu poświęconego zaburzeniom depresyjnym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka bloga: zosiawinczewska.pl

Aktualności

Zgłoszenia do monografii do połowy października 2023 roku!

Zgłoszenia do monografii do połowy października 2023 roku!

Z miłą przyjemnością informujemy, że można zgłaszać swoje rozdziały do monografii “Psychodietetyka – nierozerwalny związekmiędzy mózgiem a żywieniem” EDYCJA 2023 do 15 października 2023 roku! Tematyka nadesłanych prac może dotyczyć następujących dziedzin:– dietetyka i...

Przedłużenie terminu zgłaszania prac!

Przedłużenie terminu zgłaszania prac!

Szanowni Państwo, informujemy o przedłużeniu terminu zgłaszania swoich rozdziałów do monografii naukowej „Psychodietetyka – nierozerwalny związek między mózgiem a żywieniem”!Możliwość ta przeznaczona jest zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników...

Follow us

Napisz do nas: