Prelegenci 

 

 Dzień wykładowy – 24.10

 dr hab. n. med. KATARZYNA LUBECKA

Kierownik Zakładu Chemii Biomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Opiekun SKN Nutriepigenomiki

Zajmuje się wpływem roślinnych związków bioaktywnych na zdrowie człowieka. Prowadzi wiele badań laboratoryjnych, także ze studentami. 

Współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi w Polsce i na świecie.

dr n. med. JUSTYNA AGIER

Immunolog, mikrobiolog. Doktor nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna ze specjalnością immunologia; adiunkt w Zakładzie Immunologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W swojej pracy naukowej skupia się na badaniach z pogranicza immunologii i mikrobiologii. Jej prace badawcze przyczyniły się do powstania ponad 25 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz licznych komunikatów zjazdowych przedstawionych na konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Zaowocowało to otrzymaniem grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którego jest kierownikiem. Doktor Justyna ciągle poszerza swój warsztat – uczestniczy w wielu kursach, specjalistycznych szkoleniach i projektach. Jest laureatką międzynarodowych programów m. in. Smart-Up Lab 2019, Hard Skills 2019 oraz finalistką Forge of Talents 2019 na najlepszy start-up łączący naukę z biznesem. Prelegentka sprawnie łączy działalność naukową i dydaktyczną, za co została uhonorowana wyróżnieniem dla najlepszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktor Justyna jest również współprowadzącą nowy program popularnonaukowy na naszej uczelni – UMED Science prezentujący najważniejsze osiągnięcia naukowe zespołów badawczych realizujących prace na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

 

dr n. biol. JOANNA PODGÓRSKA

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia (ze specjalnością neurochemia) Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Autorka publikacji naukowych, popularno-naukowych, monografii, artykułów o tematyce medycznej i dietetycznej. Absolwentka Dietetyki Sportowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Akademii Leona Kozminskiego w Warszawie na kierunku Prowadzenie i Monitorowanie Badan Klininczych. Obecnie studiuje somatopsychologię i psychosomatykę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

dr n. o zdr. ANGELIKA STASZEWSKA

Doktor nauk o zdrowiu, wykładowca akademicki, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Psychodietetyka na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

Specjalistka w zakresie psychodietetyki, dietetyki i promocji zdrowia, z tytułem MBA dla kadr medycznych. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu SWPS. Założycielka Poradni Dietetyki i Psychodietetyki w Poznaniu. Pracuje w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów. Koordynator projektów edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu zdrowia. Obszary działania: promocja zdrowego stylu życia i racjonalnych zachowań żywieniowych, zmiana nawyków żywieniowych, praca z pacjentami m.in. z nadwagą, otyłością, zaburzeniami odżywiania.

DR N. MED. OLIWIA GAWLIK-KOTELNICKA

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie psychiatrii, związana zawodowo z I Katedrą Psychiatrii,
Kliniką Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych,
Kliniką Psychiatrii Młodzieżowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

MGR AGATA DUTKIEWICZ

Mgr dietetyki, mgr psychologii, doktorantka i pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wykładowca akademicki na WSZUiE oraz SWPS w Poznaniu

Prowadzi badania z zakresu zaburzeń psychicznych, w szczególności zaburzeń odżywiania, obrazu ciała oraz ADHD, w obszarze jej zainteresowań jest również psychologia mediów. Jest autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych, scalających wiedzę z pogranicza dietetyki i psychologii. Współtworzy projekty profilaktyczne związane z prawidłowym odżywianiem i zdrowiem psychicznym. Na co dzień pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP, prowadząc psychoterapię grupową i psychoedukację żywieniową dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania oraz realizuje własną praktykę psychodietetyczną w Centrum Psychodietetyki.

Dzień warsztatowy – 25.10

dr ANNA JANUSZEWICZ

Psycholog, specjalista psychodietetyki w Instytucie Psychodietetyki, naukowiec i wykładowca Uniwersytetu SWPS, prezes Towarzystwa Psychodietetyki

Zajmuje się głównie problemami nadmiernej masy ciała, zaburzeniami odżywiania, trudnościami z utrzymaniem diety. Koordynator zespołu specjalistów w Instytucie Psychodietetyki. Posiada bogate doświadczenie w edukacji z zakresu psychodietetyki i psychologii zdrowia.

Współautorka badań nad psychospołecznymi uwarunkowaniami nadwagi i otyłości w ramach międzynarodowego programu TEMPEST oraz w ramach krajowych projektów badawczych. Stypendystka Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie ewaluacji projektów programów profilaktyki zdrowotnej. Posiada także bogate doświadczenie w szkoleniach skierowanych do specjalistów zajmujących się zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi.

dr n. med. paweł rasmus

Psycholog kliniczny, trener

Specjalista psycholog kliniczny. Pełni obowiązki kierownika Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor ponad 40 publikacji naukowych. Promotor prac dyplomowych i magisterskich dotyczących zastosowania psychologii w dietetyce i chorobach dietozależnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Dietetyka. Jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi. Trzykrotnie doceniony przez studentów nagrodą dla najlepszego nauczyciela akademickiego UM w Łodzi. Otrzymał nagrodę Rektora UM  Łodzi za działalność na rzecz promocji UMEDu. Wydziałowy koordynator programu Erasmus – sam żartuje, że nazwisko zobowiązuje 😉 Jako psycholog wspiera swoich kolegów w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Pomaga dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi. Psycholog klinicysta, trener, konsultant. Ulubione zajęcie: poznawanie świata przez zmysł węchu i smaku.  Więcej na www.pawelrasmus.pl.

 dr n. o zdr. HANNA STOLIŃSKA

Dietetyk kliniczny, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez siedem lat pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia, pełniąc funkcję między innymi lidera zadania dotyczącego nadwagi i otyłości w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy.

Współzałożycielka Fundacji Kobiety bez diety. Współpracuje z osobami z problemem nadwagi i otyłości, chorób dieto zależnych oraz będących na dietach alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem diet roślinnych. Prowadzi szkolenia dla dietetyków i lekarzy dotyczące między innymi żywienia w chorobach tarczycy. Wykładowca na studiach podyplomowych Żywienie Człowieka w IŻŻ oraz Dietetyce na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Twórca i opiekun merytoryczny projektu edukacji żywieniowej w szkołach ,,Zielona Kraina’’. Współpracuje z licznymi firmami promując zasady zdrowego żywienia oraz cateringami zarówno dietetycznymi jak i tymi, które przygotowują posiłki do szkół i przedszkoli. Ekspert merytoryczny Purella linii Superfoods. Szerzy wiedzę na temat zdrowego żywienia poprzez liczne wykłady i spotkania z różnymi odbiorcami, również z osobami starszymi, rodzicami dzieci w szkołach i przedszkolach. Wykonawca wielu zadań Narodowego Programu Zdrowia i kampanii społecznych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Przekazuje wiedzę żywieniową również poprzez liczne wystąpienia telewizyjne, i radiowe oraz pisanie artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współautorka między innymi takich książek jak Love Vegan oraz Jeść Zdrowiej (kampania sieci Lidl), autorka książki ,,Jelito drażliwe. Leczenie dietą’’, ,,Insulinooporność. Leczenie dietą’’, ,,Zdrowe stawy. Leczenie dietą’’ oraz ,,Jedz zielone’’.

 mgr ELŻBIETA LANGE

 psychoterapeuta Gestalt, psychodietetyk, diet coach, trener, autorka książek „Gdybym tylko schudła” oraz „Nie t(ł)ucz się dietami” oraz jeden z ekspertów w książce „Dlaczego dzieci jedzą śmieci”. 

 

Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w obszarze psychologii żywienia i odchudzania. Pracuje w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, który zakłada spojrzenie na człowieka jako całość. Bada relacje emocje, a jedzenie. Częsty gość programów telewizyjnych i radiowych. Aktualnie razem z innymi ekspertkami od żywienia współtworzy kampanię społeczną „kobietybezdiety”, która ma na celu przeciwdziałać przemocy wobec ciała i opresji odchudzania.

 mgr ALICJA RASMUS

Psycholog, trener 

Coach oraz Team Coach International Coaching Community (ICC), konsultant Thomas International i Extended Disc. Posiada bogate doświadczenie w Coachingu oraz szkoleniach umiejętności miękkich. Ukończyła szkoelnie Train the Trainers metodologii Points of You, którą na co dzień wykorzystuje w pracy coachingowej i warsztatowej. Od ponad 12 lat pracuje z ludźmi wspierając ich w tym czego chcą, potrzebują i na co są gotowi.

 mgr MARIA SOBIESZEK

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Ukończyła dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradniach dietetycznych oraz angażując się w projekty o tematyce prozdrowotnej. Od wielu lat zawodowo związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie zajmuje się pracą indywidualną z pacjentem oraz prowadzeniem szkoleń z tematu psychodietetyki oraz roli dietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania. Jej misją jest dzielenie się, niezbyt popularną, wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie metod pracy dietetyka z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Podczas szkoleń kładzie szczególnie duży nacisk na zagadnienia: – komunikacja z pacjentem, – empatyczne podejście do chorego, – zalecenia żywieniowe w zaburzeniach odżywiania. Oprócz indywidualnej pracy w gabinecie dietetycznym i psycho – dietetycznym, prowadzi liczne szkolenia. Jest trenerem Banku Żywności, gdzie prowadzi warsztaty dietetyczne oraz kulinarne.

 mgr DOMINIKA SZCZERBIŃSKA-WAŚKO

Psycholog (UJ), socjolog (UJ) oraz specjalista psychodietetyki (SWPS)

Zdobyłam umiejętności praktyczne odbywając staż z psychodietetyki w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu. Podczas studiów udzielałam się w kole naukowym Psychodietetyki KNP Pragma organizując różnego typu warsztaty. Obecnie jestem członkiem Towarzystwa Psychodietetyki oraz uczestniczę w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących psychologii odżywiania oraz dietetyki. Przyjmuję pacjentów w swoim gabinecie DSW Psychodietetyka w Krakowie oraz online. Jestem fanką holistycznego podejścia do pacjenta i pracą nad ogólną poprawą jakości życia. Najczęściej pracuję z osobami zmagającymi się z otyłością oraz chorującymi na zaburzeniami odżywiania. Prowadzę również warsztaty psychodietetyczne. Moje motto to „żyj zdrowo z głową”.

 

 mgr MARLENA JUSTYNA

Dietetyk kliniczny, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie studiuje psychologię (specjalność: psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W Collegium Civitas w Warszawie uzyskała dyplom coacha (specjalizuje się w coachingu zdrowia i żywienia). Certyfikowany trener.

Założycielka i była przewodnicząca Studenckiego Kola Naukowego Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Psychika a Dietetyka. ? Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w obszarze psychologii żywienia (Jem z RTZ – Pracownia psychodietetyki). Pomaga zmniejszyć objawy chorób przewodu pokarmowego (nieswoistych zapaleń jelit, zespołu jelita drażliwego, SIBO), rozwiązać problem jedzenia emocjonalnego i kompulsywnego objadania oraz czerpać maksimum radości i satysfakcji z jedzenia. Pracuję przede wszystkim z wykorzystaniem Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz narzędzi coachingowych. Więcej na www.jemzrtz.pl

 

 mgr MAŁGORZATA TALAGA-DUMA

Absolwentka studiów na kierunku Psychodietetyka w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu, z dodatkowymi kursami z zakresu żywienia kobiet w ciąży i małych dzieci. Edukator żywieniowy w ramach ogólnopolskiego programu „Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy”.

Prowadząca merytoryczne wykłady, warsztaty m.in. dla specjalistów dot. psychologii jedzenia, mechanizmów zmiany nawyków żywieniowych u dzieci i rodzin. Wspomaga rodziców, placówki oświatowe w trudnościach w żywieniu małych dzieci, z wybiórczością pokarmową oraz zmagających się z nadwagą i otyłością. Prowadzi liczne warsztaty edukacyjno-kulinarne w placówkach przedszkolnych, szkolnych i w żłobkach oraz konsultacje indywidualne dla dorosłych z zakresu psychologii jedzenia. Autorka profilu na Facebooku @jedzzzglowa.pl

Aktualności

IV Ogólnopolska Konferencja PAD – online!

Szanowni Uczestnicy, w związku ze zmiennymi informacjami płynącymi ze świata odnośnie rozwoju pandemii, nie chcemy czekać na tzw. „ostatni dzwonek” i kolejna IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Psychika a Dietetyka odbędzie się w charakterze online. Konferencja...

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI – 24-25.10

Szanowni Państwo, z ogromną przykrością informuję, że IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji PAD „Psychika a Dietetyka”, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19, nie może odbyć się w pierwotnym terminie. W trosce o Państwa bezpieczeństwo,...

Follow us

Napisz do nas: