Sesja warsztatowa – IV tura

50.00 60.00 

Wyczyść

Opis

“Dialog Motywujący – skuteczne narzędzie w rozmowie z niezmotywowanym pacjentem”
mgr Magdalena Dolska-Topór

Obecnie nie ma problemu z dostępem do wiedzy na temat diet czy rodzajów treningów. Skąd więc rosnąca epidemia otyłości? Dlaczego jest tak źle, skoro teoretycznie jest tak dobrze?

MOTYWACJA – oto odpowiedź, a dokładniej: wewnętrzna motywacja do trwałej zmiany.

Umiejętność wsparcia klienta w budowaniu właśnie takiej motywacji, jest kluczową kompetencją dietetyka, który chce skutecznie pomagać!

Do tego niezbędne są odpowiednie narzędzia komunikacji oraz umiejętności wydobycia od klienta jego własnej motywacji wewnętrznej, osadzonej na jego celach i wartościach.

Dobra wiadomość jest taka, że tych kompetencji można się nauczyć.

Dialog Motywujący (DM) – pozwala rzeczywiście włączyć klienta w proces tworzenia planu zmian. Relacja opiera się o czytelny podział ról. Specjalista jest ekspertem
w obszarze dietetyki, a Klient jest ekspertem od swojego życia.

Opanowanie sztuki rozmowy w Duchu DM, z pozoru łatwe, wymaga wielu ćwiczeń praktycznych i przybliżenia teorii. DM oparty jest o obszerną metodologię i wiele precyzyjnie opisanych narzędzi. Warto po nie sięgnąć by swobodnie poruszać się
w tym obszarze, a trwałe efekty pracy będą cieszyć zarówno Klientów jak
i Specjalistów.

Wykorzystanie wiedzy psychologicznej na etapie formułowania zaleceń żywieniowych przez dietetyka
dr Anna Januszewicz

Choć w ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się wyraźny wzrost popularności psychodietetyki, to kwestia praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej w poradnictwie żywieniowym wciąż wymaga ustandaryzowania. Jednym z problemów jest formułowanie zaleceń żywieniowych w sposób akceptowalny dla pacjenta i sprzyjający wytrwałości w ich realizacji. Pojawiają się tutaj pytania, jak pogodzić potrzeby zdrowotne pacjenta z jego preferencjami żywieniowymi i trudnościami w samokontroli. Na warsztacie zostanie poruszana kwestia czynników psychologicznych istotnych przy planowaniu zaleceń żywieniowych.
Uczestnicy:
– dowiedzą się, co wpływa na akceptowalność diety przez pacjenta i jej utrzymanie w dłuższej perspektywie;
– poznają techniki planowania z pacjentem procesu wdrażania i utrzymania diety, aby usprawnić regulację odżywiania;
– zapoznają się z innowacyjnym podejściem do zmiany nawyków żywieniowych, które pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji stosowania diet, takich jak efekt jojo czy zaburzenia odżywiania;
Reasumując, celem warsztatu jest dostarczenie specjalistom od żywienia wiedzy na temat postępowania z pacjentem na etapie planowania zmiany sposobu odżywiania, tak aby formułowane zalecenia były przez niego wytrwale realizowane i prowadziły do zdrowych zachowań żywieniowych.

“Już pani cię odchudzi”, czyli jak pracować z rodzinami dzieci z zaburzeniami jedzenia.
mgr Anna Szostak

Czy możemy odchudzić dziecko wbrew jego woli i nie zmieniając niczego poza jego (i tylko jego) posiłkami? Jakie wyobrażenia rodziców o pracy z dietetykiem mogą pomóc a które zaszkodzić tejże? Jak radzić sobie z tzw. “trudnym rodzicem” oraz jak pomóc dziecku odnaleźć motywację własną?

W trakcie zajęć wykład zostanie połączony z dyskusją, do której zachęcam oraz prezentacją dwóch narzędzi do pracy nad motywacją oraz zmianą przekonań zarówno u rodziców, jak i dzieci.

Uwagi: Czas trwania warsztatu – 2,5 h.